سخنان میکویان صدر هیات رییسه اتحاد شوروری پس از گفتگوهای تاریخی با آریامهر شاهنشاه ایران - مسکو ۵ تیر ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵
آناستاس ایوانوویچ میکویان صدر هیات رییسه شوروی

سخنان میکویان صدر هیات رییسه اتحاد شوروری پس از گفتگوهای تاریخی با آریامهر شاهنشاه ایران - مسکو ۵ تیر ۱۳۴۴


مهمانان محترم ما همانطوری که خودشان گفتند از اقامت در مسکو و ولگاگراد و سوردولوفسک شادمان هستند، امروز دوره ماندن میهمانان گران مایه شوروی در پایتخت کشور ما پایان می‌یابد و با هواپیما به لنینگراد پرواز می‌کنند و اگر بخواهند از « براسک و ایراکوتسک » هم دیدن خواهند کرد و به کریمه مروارید کشور شوروی مسافرت می‌نمایند و ما امیدورایم با خاطرات خوبی از کریمه به میهن خود بازگردند
ما گفتگوهای دوستانه مفیدی انجام دادیم و در جریان آن این نکته تایید شد که هر دو سو مایلند روابط حسن هم جواری میان اتحاد شوروی و ایران بیش از پیش گسترش یابد که به سود کشورهای ما و صلح جهانی است. تاکنون در راه بهبودی روابط شوروی و ایران اقدامات مهمی انجام شده است، ما برای اظهارات دولت ایران درباره اینکه ایران اجازه نخواهد داد در خاک آن پایگاه‌های موشکی خارجی اینجاد گردد و این کشور هرگز وسیله تجاوز به اتحاد شوروی نخواهد بود ارزش قایلیم، این امر به افزایش اعتماد متقابل به گسترش دامنه همکاری دو کشور کمک می‌کند.
نقشه‌هایی که دو کشور ایران و اتحاد شوروی برای بهره‌برداری مشترک از آب‌ها و نیروی رودخانه ارس کشیده و تنظیم کرده‌اند جامه عمل به خود می‌پوشد، این رودخانه پیشتر تنها کشورهای ما را از یکدیگر جدا می‌کرد ولی اکنون در کناره‌های آن کارهایی برای ایجاد تاسیسات برق آبی و آبیاری انجام می‌گیرد، در آنجا کارگران و کارشناسان شوروی و ایران با هم کار می‌کنند، خط هوایی مستقیم میان مسکو و تهران برقرار شده و موافقت نامه ترانزیتی با موفقیت اجرا می‌گردد.
در قرارداد بازرگانی که سال گذشته دستینه شد، افزایش نمایان میزان مبادله‌های بازرگانی پیش‎‌بینی می‌گردد، گفتگوها ما نشان داد هنوز هم در رشته همکاری اقتصادی امکانات زیادی وجود دارد که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است، افزون بر آن، هر دو سو ابراز علاقه کرده‌اند که از این توانایی‌ها تا آنجا که شدنی است و هر چه زودتر بهره‌برداری شود، روابط فرهنگی هم با موفقیت گسترش می‌یابد، تبادل دیدگاه‌های ما نشان داد که ما با به کار گرفتن راهکارهای ویژه برای کاهش تشنج‌های جهان، از جمله از راه استوار ساختن سودمندی سازمان ملل متحد بر پایه رعایت جدی اساسنامه آن، مشترکا علاقمندیم، درست امروز بیست سال از روزی می‌گذرد که در سانفرانسیسکو اساسنامه سازمان ملل متحد دستینه شد و در آن تصمیم پا برجای ملت‌های دنیا بر پایه رها ساختن نسل‌های آینده از مصیبت جنگ بازتابید، گرچه واقعیت این است که سازمان ملل متحد همیشه در سطح عالی وظیفه‌های خود قرار نمی‌گیرد ولی اتحاد شوروی از تحکیم سازمان ملل متحد و نیرومند ساختن نمایندگان کشورهای آسیایی و افریقایی در ارگان‌های عمده آن و حل مسایل بین‌المللی از راه سازش و گفتگو و از جلوگیری دست اندازی در امور داخلی کشورها طرفداری می‌نماید.
زنده باد روابط حسن همجواری و دوستانه اتحاد شوروی و ایران، جاوید باد مردم زحمتکش ایران
ما رفاه و ترقی آنها را آرزومندیم
جاوید باد صلح جهانی