تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه در امرداد ۱۳۳۴

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۰۱ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۳۳۳ سازمان برنامه در امرداد ۱۳۳۴ - متخذه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون برنامه)

ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود بودجه پرسنلی و اداری سازمان برنامه را در مرداد ماه سال ۱۳۳۴ به مأخذ یک دوازدهم بودجه‌مصوب سال ۱۳۳۳ پرداخت نماید.

تصمیم متخذه مورخ ۳۴٫۵٫۱۱ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مشتمل بر ماده واحده دایر به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه پرسنلی و اداری‌سازمان برنامه در مرداد ماه سال ۱۳۳۴ صحیح بوده و قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت