تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف هفتاد میلیون ریال مندرج در ردیف یک ماده واحده مصوب سوم‌ آبان ۱۳۳۴

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۴۵ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی '{{سرصفحه پروژه | عنوان = تصمیم‌های مجلس [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره ق...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف هفتاد میلیون ریال مندرج در ردیف یک ماده واحده مصوب سوم‌ آبان ۱۳۳۴ - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ماده واحده ردیف یک (‌هفتاد میلیون ریال) مصوب سوم آبان ماه 1334 را طبق‌ماده 8 آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین که ذیلاً نقل‌می‌شود هر چه زودتر به مصرف برساند.

" در هر شهرستان که از مناطق مجاز در کشت خشخاش طبق صورت موجودی در اداره انحصار تریاک بوده کمیسیونی مرکب از فرماندار - رییس‌دادگستری - رییس اداره کشاورزی یا رییس بانک کشاورزی یا نماینده او - رییس اداره دارایی محل رییس بهداری و دو نفر از معتمدین محلی که مطلع به‌امور زراعت بخصوص در امر کشت خشخاش و معروف به امانت و درستی باشند تشکیل و نسبت به اعتباراتی که برای تسهیل تبدیل زراعت خشخاش‌به زراعت‌های دیگر از طرف وزارت کشاورزی و با توجه به اوضاع و احوال هر محل و میزان خسارتی که از منع کشت خشخاش متوجه کشاورزان‌محل می‌شود) تعیین می‌گردد.

‌کمیسیون نامبرده نحوه مصرف اعتبار مزبور را از لحاظ کمک و مساعدت به کشاورزان که فاقد استطاعت مالی می‌باشند و همچنین کمک‌های فنی‌نسبت به هر محل اعم از شهر و بخشها و دهات تابعه آن تعیین و در اجرای آن با توجه به نکات زیر نظارت و مراقبت می‌نماید:

‌الف - کمک‌هایی که به کشاورزان فاقد استطاعت می‌شود بدون بهره به مدت پنج تا ده سال خواهد بود.

ب - کمک‌های فنی نیز بدون بهره به مدت پنج سال تا ده سال (‌به تناسب نوع مساعدت و زمانی که برای بهره‌برداری لازم است) خواهد بود.

ج - نسبت به نقاطی که زراعت خشخاش به صورت دیم به عمل می‌آمده چه از لحاظ مساعدت به کشاورزان و چه از لحاظ کمک‌های فنی باید‌توجه بیشتر و اقدام سریعتر معمول گردد. ‌د - کمک به کشاورزان فاقد استطاعت باید به تناسب میزان سطح متوسط کشت خشخاش طبق میزان متوسط شیره تریاکی باشد که در ظرف سه‌سال اخیر به دولت فروخته‌اند و با در نظر گرفتن اظهارنامه‌هایی که سه سال اخیر به دارایی محل داده‌اند.

ه - کمک‌های فنی شامل تهیه آب به وسیله حفر چاه - احداث قنوات جدید تعمیر قنوات بایر - استفاده از آبهای رودخانه و غیره و ماشینهای‌کشاورزی - بذر مرغوب - کود شیمیایی - راهنماییهای فنی خواهد نمود.

‌تبصره - فرماندار و رییس دادگستری و رییس اداره کشاورزی یا رییس بانک کشاورزی یا نماینده او و رییس بهداری و رییس اداره دارایی به اتفاق یا‌اکثریت دو نفر معتمدین محلی را تعیین و معرفی خواهند نمود.

‌تصمیم فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که در جلسه 34.11.21 از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده‌و قابل اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی