بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام باریابی دانشجویان ایرانی در نیویورک ۱۸ بهمن ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا و اروپا ۱۴ آذر ۱۳۳۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۳۳


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام باریابی دانشجویان ایرانی در نیویورک ۱۸ بهمن ماه ۱۳۳۳


ایران از نظر جغرافیایی دارای وضع حساسی است و بنابراین تأمین امنیت ایران در آینده به کمک‌های بیشتری احتیاج دارد. این بذل مساعدت به مقدار زیادی منوط به جدیت و فعالیت دانشجویان ایرانی خواهدبود که پس از بازگشت به میهن عزیز خود برای تحکیم مبانی اقتصادی خود همه نوع کوشش نمایند.

دانشجویان ایرانی باید تحصیلات خود را به نحو اکمل به پایان رسانده و برای خدمتگزاری به میهن عزیز خود بازگردند.

مشاهده آزادی واقعی که در امریکا وجود دارد و احترامی که ملت امریکا برای قانون و مقرراتِ جاری قائل است، در من تأثیر عمیق بخشید، و مشاهده اینکه تمام افراد از مهندسین و کارگران عادی و خلاصه هر کس که در این مملکت به کاری اشتغال دارد، می‌تواند لااقل یکی از لوازم ضروری و یا تجملی مانند اتومبیل، منزل شخصی و یا وسایل برقی را برای خود تهیه کند، اثرات خاص و مطلوبی در من ایجاد کرد.

حل مسئله نفت و تقسیم اراضی میان کشاورزان بی‌بضاعت و اهتمام به توسعه فرهنگ نتایج خوبی در ایران بخشیده‌است. در حال حاضر دو چیز برای ایران بسیار ضروری است: اول توسعه و ترقی سطح فرهنگ و تعمیم آن در سراسر کشور، دوم پول که به مصرف امور عمرانی و فرهنگی برسد.

پول را می‌توان از راه عایدات نفت و قرضه به راه انداخت، ولی وظیفه حتمی مردم ایران آن است که برای تعمیم فرهنگ، مجاهدت و همکاری کنند. شما می‌توانید خدمات بزرگی به ایران انجام دهید. وقتی که تحصیلات خود را تکمیل نمودید و مهندس خوب، پزشک خوب و کشاورز خوب، بازرگان و صنعتگر خوب شدید، به ایران باز آیید و ایران نوین و سعادتمندی ایجاد کنید.