بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی رییس‌های وزارت بهداری ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی رییس‌های وزارت بهداری ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۷

از زحماتی که کارمندان وزارت بهداری برای پیشگیری وبا متحمل شده‌اند، قدردانی می‌شود.

اصولاً وظیفه اصلی وزارت بهداری، بهداشت و پیشگیری است و نه تنها در موارد حاد بلکه همیشه باید برنامه‌های وسیعی برای پیشگیری بیماریها در دست اجرا داشته‌باشیم. مخصوصاً باید با تماس دائم با سازمانهای بین‌المللی بهداشتی، از آخرین اطلاعات استفاده نماییم و همواره مترصد باشیم که پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از ورود هر نوع بیماری به کشور به عمل آید. چند سال قبل بود که غافلگیر شدیم و مواردی از وبا پیداشد، ولی آن موقع هم، اقدامات وسیع و مؤثری شد که در نتیجه بیماری خاموش و ریشه‌کن گردید.