بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در باریابی روسای سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران ۲۱ فروردین ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در باریابی روسای سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران ۲۱ فروردین ماه ۱۳۴۷


طبق گزارشی که دادید، باید با مطالعه کامل و با استفاده از نظر همه افراد مطلع و صاحب‌ نظر، هر چه زودتر طرحها را پیاده‌کنید و با جدیت به اجرابگذارید. نکته‌ای که باید در تنظیم طرحها مورد توجه کامل قراربدهید، تربیت مربی ورزش است. در این زمینه باید گامهای اساسی برداشته‌شود و برنامه‌های وسیعی اجراگردد.

درست است که ما از پیروزی قهرمانان خود در مسابقات بین‌المللی به خود می‌بالیم و این پیروزیها موجب سربلندی کشور و مردم می‌گردد، ولی این را بدانید که هدف سازمان تربیت بدنی باید تعمیم ورزش در سراسر کشور باشد و به‌علاوه شما باید در مردم روح قهرمانی و ورزشکاری را زنده کنید. جامعه ما باید روح ورزشکاری و انظباط پیداکند.

موضوع مهم دیگر، اخلاق و تربیت اجتماعی یک ورزشکار است. شما باید برای یک ورزشکار همانطور که وسایل ورزش فراهم‌می‌کنید، موجبات تربیت فکری و اخلاقی نیز فراهم‌نمایید. یک ورزشکار بداخلاق و کوته‌فکر هر چند هم به مقام قهرمانی رسیده‌باشد، به درد جامعه نمی‌خورد. قهرمان کسی است که از لحاظ اخلاقی نیز پاک و منزه باشد.

در امر ورزش باید یک جهش و جنبش ملی به وجودآید و در این جنبش باید همه سازمانهای خصوصی و دولتی سهیم باشند. در طرحی که برای ورزش مملکت تنظیم می‌کنید، حتی باید وظایف انجمن‌های ده و انجمنهای شهر را به دقت پیش‌بینی کنید تا همه مردم در این جنبش ملی سهیم باشند.

باید دقت کنید و ببینید اگر در بعضی رشته‌ها ضعیف هستیم، بدون هیچگونه نگرانی به جبران آن ضعف بپردازیم. البته اول باید دید تعمیم این رشته ورزش تا چه حد برای مملکت و مردم می‌تواند مفید واقع شود؟ ضمناً باید کاری کنید که وسایل ورزش با بهای ارزان در دسترس همگان قرارگیرد. تهیه وسایل ورزش ارزان در شمار یکی از برنامه‌های اساسی شما باید قرارگیرد.

فروشگاه‌های ورزش بزرگی که بتواند کالا را ارزان تهیه کند و ارزان ارائه‌بدهد، باید تأسیس گردد. البته همه کارها را نمی‌شود در فاصله کوتاهی انجام داد. باید همانطور که گفتید، برنامه فعلاً در زمینه بهداشت ورزش باشد. ضمناً کلاسهای مخصوص و مراکز آموزشی مخصوص به‌وجود آید و از افراد مطلع و بصیر استفاده‌شود. کمیته المپیک نیز باید تقویت شود و با این انقلاب ورزشی هماهنگ گردد.