بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در آیین سلام نوروزی در کاخ گلستان ۱ فروردین ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در آیین سلام نوروزی در کاخ گلستان ۱ فروردین ماه ۱۳۴۷

امیدواریم سال نو نه تنها برای ملت ایران سالی فرخنده باشد، بلکه برای تمام ملل جهان مبشر صلح و همکاری و رفاه باشد. ما به کرات اظهار داشته‌ایم که در دنیای امروز، حسن تفاهم و همزیستی و همکاری بین‌المللی به صورت اصل الزامی زندگی بشری درآمده‌است و جا دارد که مخصوصاً در این سال که سال حقوق بشر اعلام شده‌است، این حقیقت بیش از پیش مورد توجه عموم کشورها و دولتهای گیتی قرارگیرد. کشور ما از جانب خود از هیچگونه کوشش و بذل مساعی در راه تقویت این روح تفاهم و همکاری بین‌المللی فروگذار نخواهدکرد و همچنان وظیفه ملی و جهانی خویش را در راه حفظ صلح ایفا خواهدنمود.

خوشبختانه عنایات و مراحم الهی همواره شامل حال کشور و ملت ما بوده‌است، و تحولات عمیق و همه‌جانبه‌ای که در کشور ما در جریان است نیز بیش از هر چیز بر اساس تعالیم عالیه اسلامی و منطبق با روح و مفهوم این تعالیم انجام می‌گیرد.

گمان می‌کنم همه ما از این بابت خوشوقت هستیم که در سال گذشته نقشه‌هایی که برای پیشرفت کشور طرح شده به خوبی به مرحله اجرا درآمد. قوه مقننه نیز قوانینی را که می‌بایستی مورد بررسی قراردهد با کمال دقت و در عین حال بدون اتلاف وقت مورد بررسی و تصویب قرار داد و این باعث شد که از آغاز امسال یک برنامه بزرگ پیشرفت و توسعه در کلیه شئون مملکت به مرحله عمل درآید. همچنین به خصوص بعد از انقلاب ششم بهمن قوانین مطروحه هر سال با وضع دقیق‌تری مورد رسیدگی قرارگرفتند و این کار در مجلسین با کمال دقت انجام شده‌است. تصویب سه اصل جدید مکمل انقلاب ششم بهمن از طرف مجلسین، انقلاب شاه و ملت را باز هم تکمیل نمود.

امیدواریم در ظل توجهات الهی و با دقتی که هر قوه‌ای از قوای سه‌گانه در کار خود ابرازمی‌دارند، به خصوص بعد از آنکه پیشنهادهای انقلاب اداری به معرض اجرا درآید، امور اداری مملکت به بهترین وجهی پیشرفت کند و جامعه ایرانی هر روز به ترقی و تعالی بیشتری نایل گردد. شروع اجرای برنامه چهارم و سایر تدابیری که برای پیشرفت و ترقی مملکت در نظر گرفته شده‌است، به اضافه خوبی اوضاع جوی تا به حال و مساعدت طبیعت، همه اینها به خواست خداوند سال خوب و پربرکتی را نویدمی‌دهد.

مجلسین شورای ملی با دقت و موشکافی و در عین حال بدون اتلاف وقت قوانینی را که می‌باید مورد مداقه و بررسی قراردهد، رسیدگی و تصویب نمود. اصول رژیم پارلمانی بر اساس حقوق و وظایف قانونی مجلسین و در عین حال بدون عوام‌فریبی و هوچی‌گری و احیاناً اتلاف وقت مملکت، دارد به خوبی قوام می‌گیرد. دولت حزبی مشغول انجام برنامه‌های مملکت و اجرای مرام‌نامه خویش است. جز در صورتی که اتفاق فوق‌العاده‌ای بیفتد، اساس حکومتهای حزبی این است که وقتی یک دسته‌ای اکثریت را در پارلمان حائز باشد، تا انتهای آن دوره اگر اکثریت او در پارلمان باقی بماند، بر سر کار می‌ماند تا برنامه‌های خود را انجام دهد.

این مطلبی که گاه‌گاهی می‌شنوم که عده‌ای پشت تلفن می‌روند و انتشاراتی می‌دهند و برای خودشان یا برای اجنبی تصوراتی می‌کنند، مطلبی بی‌معنی است که باید برای همیشه در این مملکت بدان خاتمه داد.

دولت ایران را فقط شاه ایران تعیین می‌کند و فقط مجلسین ایران هستند که باید آن را تأییدکنند. دولت ایران را فقط شاه ایران یا مجلسین ایران می‌توانند ساقط کنند. به این طریق است که ثبات لازم در مملکت ایجادمی‌شود.

دوره مجلسین، چهار سال است و دوره برنامه‌های ما، پنج سال است. بنابراین هر دولتی لااقل چهار سال بر سر کار است، مگر آنکه خدای نخواسته خلافی از آن سربزند. اگر دولت در این مدت خوب کارکند و مردم از حزبی که دولت وابسته بدان است راضی‌باشند، مجدداً آن حزب حائز اکثریت پارلمانی می‌شود و دولت می‌تواند چهار سال یا هشت سال یا دوازده سال دیگر یا تا موقعی که مردم به آن حزب بیشتر رأی بدهند، بر سر کار بماند. این امر از بدیهیات رژیم پارلمانی و حزبی است. همانطور که گفتم، در مملکت ما کم‌کم دارند به رژیم پارلمانی صحیح عادت می‌کنند. این باعث می‌شود که در عین ثبات و دوام کارها به تمام مطالب رسیدگی بشود و چه به وسیله نمایندگان مملکت، چه به وسیله مطبوعات واقعاً ملی و چه به وسیله سمینارهایی که گاه به گاه تشکیل‌می‌شود، در اطراف مسایل مختلف حلاجی و مطالعه کامل بشود. مثلاً چند وقت پیش سمیناری درباره انقلاب اداری تشکیل شد که کار آن مفیدبود و طبعاً بدان ترتیب اثر داده‌می‌شود. در آتیه نیز گاه به گاه باید نظیر این سمینارها تشکیل‌گردد.

به هر صورت امیدوارم راهی که در پیش گرفته‌ایم، به خواست خداوند و توجهات الهی، راه رستگاری و سربلندی و افتخار ملت ایران باشد.