بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در کنفرانس عمران منطقه‌ای در کشور پاکستان ۴ دی ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

همکاری منطقه‌ای برای عمران


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در کنفرانس عمران منطقه‌ای در کشور پاکستان ۴ دی ماه ۱۳۴۷

از اینکه بار دیگر در کشور پاکستان هستم، بسیار خوشوقتم.

مسائل و مشکلات سه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی تازگی نداشته، بلکه دارای سوابق طولانی است، ولی اکنون ما مصمم هستیم که این مسائل را در مدت بسیار کمی حل کرده و کشور خود را در شاهراه ترقی و تعالی قراردهیم.

گر چه تا کنون در زمینه‌های مختلف، پیشرفتهای زیادی نصیب سه کشور عضو پیمان شده‌است، ولی توسعه و پیشرفت همیشه احتیاج به صلح و آرامش دارد و بدون آن توسعه زیادی در شئون مختلف ممکن نیست.

البته ما چون اقدامات اولیه را برای بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای خود آغاز کرده‌ایم اکنون می‌توانیم قدمهای مؤثرتری در این زمینه برداریم.