بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در انجمن پارسیان بمبیی ۲۲ دی ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


از بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در انجمن پارسیان بمبیی ۲۲ دی ۱۳۴۷

بسیار خوشوقتم که امشب شهبانو و من با پارسیان مقیم بمبئی در این محل آشنامی‌شویم.

پارسیان و مردم این شهر، امروز هنگام ورود ما احساسات پرشوری ابرازداشتند و این امر باعث کمال مسرت ما گردید.

پارسیان نه تنها پس از مهاجرت از ایران آداب و سنن خود را حفظ کردند، بلکه در پیشرفت میهن دوم خود نقش مؤثری داشتند. مایه بسی خوشوقتی است که پارسیان به میهن انتخابی خود وفادار مانده‌اند. میهنی که پارسیان انتخاب کردند، دارای نژاد آریایی است و به این جهت توانسته‌اند در کنار هم زندگی مناسبی داشته‌باشند.

انجمن پارسیان، دویست سال پیش به وجودآمد و ضمن حفظ فرهنگ و آداب و رسوم خود، نقش مؤثری را در پیشرفت کارهای مملکتی به عهده داشت. شنیده‌ام قراراست موقعی که جشن دوهزاروپانصد ساله شاهنشاهی ایران برپامی‌شود، عده‌ای از پارسیان به ایران بیایند و این موضوع مایه کمال خوشوقتی ما خواهدبود.

در شهر جمشیدپور، ما شاهد به‌وجودآوردن صنایع سنگین از طرف پارسیان بودیم و همچنین در بمبئی از مرکز تحقیقات هند که با دست پارسیان بنیانگذاری شده، دیدن کردیم. البته درست است که ما روابط دیرینه و مشترک با هم داریم، ولی در جهان امروز باید برای توسعه روابط و ایجاد همکاریهای مشترک به خصوص در زمینه اقتصادی کوشش کرد.

با توجه به نقش بارز زنان هند در پیشرفتهای اجتماعی این کشور که از سال ۱۹۴۵ آغازشده، بیان این نکته لازم به نظرمی‌رسد که در ایران بانوان همدوش با برادران خود فعالانه در کارهای اجتماعی شرکت دارند.

پیشرفت بیشتر مردم هند و موفقیت پارسیان این سرزمین را آرزومی‌کنم.