بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت بلوای خرداد ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
محمدرضا شاه پهلوی انقلاب شاه و مردم را آغاز می‌کند
بیانات شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی از بلوای ۱۵ خرداد

آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.