بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در باریابی هیات مدیره سازمان بیمه‌های اجتماعی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در باریابی هیات مدیره سازمان بیمه‌های اجتماعی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲


من همیشه ناظر فعالیت‌ها و کوشش‌های وزارت کار برای تأمین زندگی و آسایش خاطر کارگران هستم و باید برنامه‌هایی که در این مورد طرح شده است با قدرت و فعالیت بیشتر اجرا گردد. بخصوص باید سندیکاهای سالم کارگری تأیید و تقویت شوند و شرکت‌های تعاونی کارگری بتوانند در جهت تأمین زندگی آنان فعالیت بیشتر داشته باشند.


وزارت کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی با برنامه‌های طرح شده وظایف مهم و در عین حال سنگینی بر عهده دارند که باید با قدرت و جدیت این برنامه‌ها را اجرا کنند و قانون بیمه‌های اجتماعی نسبت به همه طبقات تعمیم یابد و با توجه به برنامه‌هایی که برای پیشرفت و ترقی مملکت طرح شده است مسلماً کشور ما در ردیف ممالک مترقی قرار خواهد گرفت و در آینده بر تعداد کارگاه‌های صنعتی و تولیدی اضافه خواهد شد و به همین نسبت مسئولیت وزارت کار و بیمه‌های اجتماعی در قبال این پیشرفت‌ها مشخص خواهد گردید. باید از حالا در فکر تأمین آینده کارگران و سایر طبقات تولید کننده بود.