New Server

پارک شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه شهبانو فرح پهلوی پارک شاهنشاهی

شهبانو فرح پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
پارک شاهنشاهی
پارک شاهنشاهی

پارک شاهنشاهی به کوشش و ابتکار شهبانو فرح پهلوی در خیابان پهلوی شمال شهر تهران ایجاد شد.

پارک شاهنشاهی زمینی بایر بود که با آگاهی از جای ویژه آن، طراحی پارک و کار ساختن آن از سال ۱۳۴۵ خورشیدی در ۲ فاز متفاوت آغاز شد. فاز نخست، بخشی از پارک را دربرمی گرفت که هم‌راستا (موازات) با خیابان پهلوی قرار داشت و به‌ فرم بلواری به‌ درازای ۱۰۰۰ متر بَرِ خیابان پهلوی در سال ۱۳۴۷ به بهره‌برداری رسید.

کار ساخت فاز دوم بر پایه‌ طرحی از پارک‌سازی انگلیسی و با الهام از پارک‌های آن کشور در تپه‌های غربی ادامه یافت و در ۱۳۵۳ آماده بهره‌برداری شد.