New Server

سفر محمدرضا شاه پهلوی به آلمان فدرال ۶ خرداد ۱۳۴۶ - ۱۴ خرداد ۱۳۴۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران تصمیم‌های مجلس

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
از چپ: هاینریش لوبکه، شاهنشاه آریامهر، علیاحضرت شهبانو، ویلی برانت (در پشت) و همسر لوبکه در مهمانی پرزیدنت آلمان
شاهنشاه آریامهر و کورت کیزینگر صدراعظم آلمان غربی
شاهنشاه آریامهر و کورت کیزینگر صدراعظم آلمان غربی

۶ خرداد ۱۳۴۶ شاهنشاه و شهبانو برای یک دیدار رسمی به دعوت حضرت هاینریش لوبکه پرزیدنت آلمان غربی وارد فرودگاه کلن/بُن شدند و از سوی حضرت هاینریش لوبکه[۱] و همسرشان و شماری از سران آن کشور مورد پیش‌باز قرارگرفتند. شاهنشاه در پاسخ خیرمقدم شهردار کلن فرمودند:

من می‌توانم به شما اطمینان بدهم که با تمام نیروی خود سعی خواهم کرد تا با همکاری سایر مجامع دنیا به جستجوی آرمان‌ها و ایده‌آل‌های بالاتری که متضمن خوشبختی و سعادت بشریت و عدالت اجتماعی باشد برویم و در ماوراء ایدئولوژی‌ها و مسلک‌ها در صدد بدست آوردن چیزی باشیم که عدالت اجتماعی و سعادت بشریت را تامین کند.

در مهمانی شامی که به افتخار شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو از سوی پرزیدنت آلمان غربی در قصر اگوستوسبورگ[۲] در شهر برول[۳] برگزار شد، شاهنشاه در پاسخ سخنان پرزیدنت آلمان غربی فرمودند:

هر ملتی حق دارد آزادانه سرنوشت خویش را بر اساس آرا و تمایلات ملی خود تعیین نماید، ما در این زمینه با کمال میل آماده همکاری با تمام دولت‌ها و ملت‌ها و همه مردم نیک‌اندیش جهان هستیم.

۸ خرداد ۱۳۴۶ شاهنشاه آریامهر ایرانیان و دانشجویان ایرانی که در آلمان زندگی می‌کردند را در کاخ پیترسبرگ در شهر بُن پذیرفتند و در بیاناتی به آنان فرمودند:

ایران امروز از لحاظ علمی و از لحاظ روحی احتیاج به جانبازانی دارد که در کوتاهترین مدت، مملکت و ملت و جامعه خود را به آن مقامی که استحقاق آن را دارد برسانند و این شما هستید که باید به این وظیفه بزرگ عمل کنید.

شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در مهمانی ناهار رسمی با کورت کیزینگر صدراعظم آلمان غربی[۴] که در کاخ صدراعظم در بن[۵] برگزار شده بود شرکت کردند و بیاناتی در پاسخ به سخنان صدراعظم آلمان غربی فرمودند:

ما به آزادی بشر احترام می‌گذاریم؛ ما برای آزادی فردی اخترام قائلیم، ما باز هم خواستار آزادی‌های بیشتری اعم از نظری یا عملی می‌باشیم، ولی باید بدانیم که برای انسان آزادی دیگری نیز ضرورت دارد و آن آزادی از گرسنگی است.

۱۰ خرداد ۱۳۴۶ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در میان شور و هیجان مردم مونیخ وارد این شهر شدند و مورد پیش‌باز شهردار و مقام‌های استان بایرن قرارگرفتند. در این آیین شاهنشاه در بیاناتی از سخنان دوستانه شهردار مونیخ سپاسگزاری کردند.

۱۲ خرداد ۱۳۴۶ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در مهمانی ناهار شهردار برلین غربی شرکت کردند. در این مهمانی شاهنشاه در پاسخ خیرمقدم شهردار برلین فرمودند:

ما با تمام احترام و تحسینی که به تاریخ گذشته خود داریم تصمیم گرفته‌ایم قدم به عصر حاضر بگذاریم و در صف‌های مقدم دول مترقی جهان قراربگیریم

۱۳ خرداد ۱۳۴۶ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در هشتمین روز دیدار خود از آلمان غربی از تاسیسات بندر هامبورگ دیدن فرمودند. در این روز به افتخار شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو مهمانی ناهاری از سوی شهرداری هامبورگ برپا شد. شاهنشاه در این مهمانی در پاسخ سخنان شهردار هامبورگ فرمودند:

ما همه باید برای از میان برداشتن نیازهای بشر و هم‌چنین در راه بقای بشریت دوش به دوش هم گام برداریم و با عزم راسخ بر مشکلات پیروز شویم، ولی مسله فوری و فوتی آن است که همه ما باید از صلح شرافتمندانه برخوردار باشیم.

شخصیت جهانی شاهنشاه آریامهر و پیشرفت‌های ایران در سه برنامه ویژه تلویزیونی رنگی کانادا به زبان‌های انگلیسی و فرانسه پخش شد و ستوده شد.

۱۴ خرداد ۱۳۴۶ شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو پس از بازدید از مراکز مهم آلمان غربی به دیدار رسمی خود از این کشور پایان دادند و رهسپار پاریس شدند.

نگاه کنید به

بن‌مایه‌ها

  1. Heinrich Luebke
  2. Schloss Augustusburg
  3. Bruehl bei Koeln
  4. Kurt Kiesinger, BundesKanzler
  5. Palias Schaumburg