New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در سر میز شام نمایندگان دهقانان ۲۲ دی ماه ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی


سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در سر میز شام نمایندگان دهقانان ۲۲ دی ماه ۱۳۴۱


ما دیروز به شما تبریک گفتیم. این تازه مقدمات کار است. در یکی از آسایشگاه‌ها گفتم که در یک سال کاری که در دو هزار و پانصد سال تاریخ ایران سابقه نداشت انجام شد. نتیجه کار این یک سال آزادی هفتاد و پنج درصد از اهالی این مملکت بود. اضافه بر این حس آزادی و حقیقت آزادی، چیزی که باز هم به آن برخورد کرده واز دهان دهقان‌های امروز ایران شنیدم این است که از پارسال تا به حال در بعضی نقاط تا ۹ برابر گذشته رزاعت کرده‌اند. در سر تا سر آذربایجان شاید سطح کشت دو برابر اضافه شده باشد. دهقان زنجانی چند دقیقه پیش به من می‌گفت که ما امسال ۹ برابر گذشته زراعت کردیم. اگر حالا ۹ برابر هم نباشد ولی به نسبت دو برابر و سه برابر سطح کشت و زراعت در این مملکت بالابرود محصول مملکت به همین نسبت اضافه می‌شود و درآمد ملی به همین نسبت بالا می‌رود. ببینید که اگر در عرض یک سال ما این نتیجه را گرفته باشیم در عرض پنج سال آینده که در عمر یک مملکتی هیچ است نتایج این امر بزرگ تاریخی و ملی چه از نظر اجتماعی و چه از لحاظ اقتصادی چه خواهد بود. این دورنمای فرح بخشی است. امیدوارم که کارها به همین طریق و به همین خوبی و سرعت پیش برود تا پنج سال دیگر مسلما جامعه‌ای بر مبنای عدالت، بر مبنای ترقی خواهیم داشت که مسلما مورد غبطه نود و پنج درصد تمام ممالک دنیا خواهد بود. از لحاظ قوانین اجتماعی و عدالت، مملکت ما از پیشرفته ترین ممالک دنیا خواهدبود. هیچ مملکتی در روی زمین نیست و نخواهد بود که بتواند بگوید قوانین اجتماعی آن از قوانین اجتماعی ایران مترقی تر است. این افتخار که نصیب ملت ایران شده است از چیست؟ در اثر روح پاک و دست نخورده قاطبه ملت ایران است که شما هفتاد و پنج درصد آن هستید. در اثر این است که شاه شما که فقط قلبش به خاطر شما می‌تپد، توانسته است با پشتیبانی شما، با یکرنگی شما با اتکا به اینکه شما از دل و جان دنبال این سیاست هستید بگوید مملکت مال تمام ملت ایران است و اختصاص به هیچ طبقه بخصوص، به هیچ افراد بخصوص ندارد. مال همه است و شما چون هفتاد و پنج درصد مردم این مملکت هستید، هفتاد و پنج درصدش مال شماست. امتیازات از بین رفت.
هزار فامیل کذایی و امتیازات آنها از بین رفت[۱]، ولی هیچ فردی از بین نمی‌رود. هر فردی در حدود کار خود، فعالیت خود، و مصلحت ملی و مصلحت مملکت می‌تواند با زحمتی که می‌کشد، به حداکثر درآمد استحقاقی خود برسد. در حدود قوانین و مقرراتی که اعلام کردیم، این مملکت مستقل، این مملکت آزاد مذدان، این مملکتی که انشاءالله به قدرت و قوت ترقی خواهد کرد، مملکتی است که ما افتخار خواهیم داشت که در آن زندگی بکنیم. افتخار خواهیم داشت که در آن با سعادت زندگی بکنیم و این مملکت را دست نخورده و روز به روز بهتر به فرزندان خودمان تحویل بدهیم. فرزندانی که یک روز از عمرشان را در سختی و در احتیاج نخواهند گذراند. ما زحمت دیدیم، صدمه دیدیم، سختی دیدیم، ولی افتخار داریم که این سختی‌ها را تحمل کردیم برای اینکه بدانیم مزه سختی چیست که بکوشیم کار صحیح انجام بدهیم. افتخار برای این است که عمر خودمان را تلف نکردیم، به بطالت نگذراندیم، اگر خطری بود آن را برای یک هدف مقدس و یک مقصد عالی استقبال کردیم. این هدف مقدس چیست؟ همان است که به همت شما و همت ملت ایران ما به آن خواهیم رسید. آن چیزهایی است که دیروز در ضمن آن شش لایحه شنیدید. فعلا دعای خیر من همراه همه شماست.


امیدوارم که سلامت باشید، قدرت کار داشته باشید، روز به روز از این نعمت آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خودتان بیشتر و بهتر استفاده بکنید، و ملت و مملکت بهتر و آبادتری داشته باشیم.

پانویس

  1. هزار فامیل خانواده مغول قاجار است که بیش از سد و سی سال بر ایران چیره شدند و بر خود نام الدوله و السلطنه و الملک نهادند و کشور ایران را با مردمانش میان خود تقسیم کردند و مردم ایران را به بندگی گرفتند. سرانجام مجلس شورای ملی به سلطنت این بیگانگان بر کشور اهوارایی ایران پایان داد و شاهنشاهی ده هزار و پانسد ساله ایران را به فرزندی از ایران به رضا شاه بزرگ سپرد.