New Server

جمعیت حمایت آسیب‌دیدگان از سوختگی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
شهبانو فرح پهلوی جمعیت حمایت آسیب‌دیدگان از سوختگی درگاه محمدرضا شاه پهلوی
بیمارستان آسیب دیدگان سوختگی

جمعیت حمایت آسیب دیدگان از سوختگی از اندیشه‌های ارزنده علیاحضرت شهبانو در سال ۱۳۴۴ برای حمایت و تامین نیازمندی‌های بهداشتی و درمانی کسانی که بر اثر سوانح سوختگی آسیب می‌بینند بنیان شد. ریاست عالیه این جمعیت با شهبانو فرح پهلوی می‌باشد.[۱]

۱۷ فروردین ماه ۱۳۴۵ به آگاهی رسید که انجمن حمایت سوختگان که چندی پیش زیر ریاست عالیه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی بنیاد شده بود در آستانه سال ۱۳۴۵ آغاز به کار کرد. این انجمن بر آن است برای درمان کسانی که در آتش‌سوزی‌ها زخمی و سوخته شده‌اند در تهران یک بیمارستان مدرن برپاکند. بدین روی برای جلوگیری از سرگردانی بیماران، علیاحضرت شهبانو فرح اندیشه بنیاد انجمن حمایت از سوختگان با شورای عالی و هیات موسسین را به انجام رساندند.

ریاست عالیه جمعیت با علیاحضرت شهبانو می‌باشد و هموندان هیات موسسین:

سرکار علیه بانو فریده دیبا، دکتر منوچهر اقبال، نبیل سمیعی، دکتر صالح، دکتر خوشبین، دکتر اصانلو، دکتر ابوالحسن مصداقی و دکتر منوچهریان می‌باشند.

جمعیت حمایت آسیب دیدگان از سوختگی از سوی هیات مدیره اداره می‌گردد:

- بانو فریده دیبا - رییس فائقه جمعیت
- دکتر منوچهر اقبال - نایب رییس اول
- دکتر اصانلو - نایب رییس دوم
- دکتر فرهمند - مدیریت عامل
- دکتر ابوالحسن مصداقی - خزانه دار
- بانو دکتر لیوسا پیرنیا - دبیرکل

از سوی علیاحضرت شهبانو ۶٬۵۰۰۰۰۰ ریال به این انجمن پیشکش شد. بر پایه اساسنامه بنیادگذاری انجمن حمایت سوختگان همه جراحان پلاستیک کشور هموندی افتخاری این جمعیت را خواهند داشت و به رایگان جراحی پلاستیک آسیب دیدگان سوختگی را انجام می‌دهند.

۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ در آیینی پیشکش‌های علیاحضرت شهبانو، تختخواب بیمارستانی، دارو، پتو و ملافه به جمعیت داده شد.

جمعیت حمایت آسیب دیدگان سوختگی در زمینه‌های زیر فعالیت دارد:

  • - پیشگیری
  • - درمان
  • - پژوهش

نداشتن آگاهی از چگونگی کار برد کمک‌های اولیه و پیشگیری درست در زمان بروز آتش سوزی همیشه سبب بدتر شدن وضع و شرایط زیان آور شده است. از این روی جمعیت می‌کوشد که با استفاده از رسانه‌ها و آموزش در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دیگر مرکزهای آموزشی آگاهی‌های مورد نیاز را به مردم بدهد تا هنگام بروز آتش مردم خودیاری‌های نخستین را انجام دهند و از سختی سانحه بکاهند.
جمعیت حمایت آسیب دیدگان از سوختگی از آغاز بنیان همه کوشش خود را در راه ساختن بیمارستان مجهزی نمود که این بیمارستان از سال ۱۳۵۱ آماده بهره برداری شد.
جمعیت شمار بسیاری پروژه‌های پژوهشی ، آموزشی و درمانی را برای سا لهای آینده برنامه ریزی کرده است.
برای آموزش نیروی انسانی در راستای بر طرف کردن نیاز به کارمندان ، پرستاران ، بهیاران و پزشکان ویژه برای بهبود آسیب‌های سوختگی فعالیت‌های گستردهای را در پیش دارد.

پژوهش‌های بیمارستان بر اساس یافتن بهترین روش‌های درمانی استوار است.


منابع

  1. انتشارات دفتر مخصوص شهبانو، تهران ، ۱۳۵۴ ، ص. ۴۲ - ۴۳