New Server

جشن فرهنگ و هنرهای مردم در اسپهان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو


دهم امرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی برنامه دومین جشن فرهنگ مردم از شانزدهم تا بیست و دوم مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی با فرنام « فرهنگ و هنر مردم شمال ایران » به آگاهی همگان رسانده شد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و هنر ابراز داشت زندگی اقتصادی مردم گیلان و مازندران دربرگیرنده جای زندگی ، پوشاک ، شکار ، دامداری و کشاورزی ، پیشه‌ها و پیشه‌های سنتی ، خوراک ، آیین زناشویی ، خانه و خانواده ، آیین سوگواری، آیین‌های دینی ، جشن‌ها ، هنرهای مانند موسیقی و دست افشانی به تماشا گذاشته خواهد شد.

برای نخستین بار در این جشن خوراک‌های گوناگون مردم گیلان و مازندران در رستوران‌های شهر اسپهان پخته خواهدشد. دیدبانی و مدیریت خوراک‌ها را مدیر باشگاه توس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران به گردن دارد.