پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش پنجمین کنفرانس ملی کار ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۶ توسط Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:کنفرانس ملی کار using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش پنجمین کنفرانس ملی کار ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲


۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ پیام شاهنشاه به مناسبت افتتاح پنجمین کنفرانس ملی کار پنجمین اجلاس کنفرانس ملی کار که با آغاز اجرای پنجمین برنامه عمرانی کشور مقارن است از لحاظ رسیدگی و توجه به برخی از مهمترین مسائل اجتماعی دارای اهمیت خاصی است. همچنانکه در بیانات خود در پنجاه و هفتمین کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار خاطرنشان ساختیم کار به عنوان محتوای اصلی سیستم اجتماع، شرط اساسی زیست و تکامل بشر و سرچشمه دانش و فرهنگ و همه ذوق‌ها و احساسات عاطفی انسان‌ها است. بر این اساس افزایش عده شاغلان کشور در دوره برنامه پنجم عمرانی، از مقاصد و هدف‌های عمده اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده است، زیرا ارتقاء منزلت اجتماعی و ادامه رونق اقتصادی کشور ما بدون تنظیم و اجرای سیاست اشتغال قابل تصور نیست. بدیهی است باید بین احتیاجات اقتصاد کشور به تکنولوژی و سیاست اشتغال، سازش و تلفیقی منطقی بوجود آید تا آنکه ترقی اقتصادی موجبات توسعه اشتغال را فراهم آورد. با ملحظ داشتن این سیاست، استقرار شبکه کاریابی در سراسر مملکت از جمله وسایل مؤثری است که می‌تواند وضع و امکانات اشتغال را در مملکت روشن کند و به تحرک نیروی کار یاری نماید و دولت را در جریان نوسانات عرضه و تقاضای کار قرار دهد.

اختصاصات برخی از مشاغل ایجاب می‌کند که به لحاظ تدابیر حمایتی رسیدگی‌ها و مطالعات کافی درباره آن‌ها صورت بگیرد، تا متصدیان اینگونه مشاغل به سهولت بتوانند از حمایت‌های اجتماعی برخوردار شوند. کارهای ساختمانی در عداد این دسته از مشاغل محسوب می‌شوند. هماهنگ کردن طرح‌های ساختمانی بطوری که حتی‌الامکان موجبات استمرار شغلی کارگران ساختمانی را فراهم کند و همچنین تقویت سندیکاهای گوناگون کارگران ساختمانی از لحاظ تمرکز و شناسایی کارگران و همکاری در کاریابی کارگران به نحو مؤثری می‌تواند از بیکاری نابهنگام آنان جلوگیری کند.

ما بارها لزوم گسترش حمایت‌های اجتماعی را از نیروی فعال جامعه تأکید و تصریح کرده‌ایم. به هر میزان که اقتصاد کشور رشد و توسعه یابد و به جمعیت شاغل کشور افزوده شود به همان میزان امکان جابجا شدن کارگران از فعالیت یا شغلی به فعالیت یا شغل دیگر بیشتر می‌شود. این جابجایی در برخی از موارد طبعاً با بیکار شدن موقتی عده‌ای از کارگران ملازمه پیدا می‌کند. برای آنکه کارگران در مدت این بیکاری اضطراری به قدر کافی حمایت شوند استفاده از یک نظم منطقی بیمه بیکاری اجتناب ناپذیر است. برای رسیدن به مقصود باید مطالعات کافی در این خصوص بشود و نظم بیمه بیکاری تدریجاً گسترش پیدا نماید.

با آنکه زنان ما اکنون حقوق اجتماعی خویش را بازیافته‌اند، با این حال به منظور تسریع این جریان و به دلیل تعدادی از ممیزات طبیعی زنان، کارگران زن باید از حمایت‌های مخصوص برخوردار گردند و این امری است که با گسترش اشتغال زنان مقام مهمتری کسب می‌کنند.

انتظار داریم همه مطالبی که در دستور کار کنفرانس قرار دارد با دقت کافی بررسی شود و در راه وصول به مقصود پیشنهادها و توصیه‌های مشخص و منطقی ارائه گردد.

توفیق شرکت کنندگان کنفرانس را در انجام وظایفی که به عهده دارند خواستاریم.