پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش سومین کنفرانس ملی کار در تهران ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش سومین کنفرانس ملی کار در تهران ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰


گشایش سومین کنفرانس ملی کار مایه خوشوقتی ما است. ما در سال گذشته به اهمیت این کنفرانس، خصوصاً از نظر بررسی و ارزشیابی مسائل اجتماعی و ترکیب اعضای آن اشاره کردیم و متذکر شدیم که برای ترقی مزد و درآمد کارگران در سلسله مراتب کارگاهی، ضمن برقراری حداقل مزد باید بهره‌وری کار به عنوان یکی از ضوابط مهم مورد توجه صاحبان صنایع و کارفرمایان قرار گیرد، زیرا ترقی بهره‌وری کار نه تنها موجب افزایش مزد کارگران می‌شود، بلکه ارزانی و مرغوبیت کالا را نیز تأمین می‌کند.

در عین حال کارفرمایان باید بر کوشش خود در راه بالا بردن سطح مدیریت ادامه دهند، زیرا تنها با مدیریت صحیح است که سطح بهره‌وری بالا رفته و رابطه کارگر و کارفرما بر اصول منطقی استوار می‌شود. صنعتی شدن کشور و تنوع تولیدات و تقسیم مترقیانه کار، طبعاً موجب می‌شود که قطب‌های تولید و صنعتی با تعداد زیادی کارگر به وجود آید. ضمناً وابستگی روز افزون با کار جمعی و رعایت صرفه‌جویی و انضباط در صرف وقت ایجاب می‌کند که همزمان با تأسیس مؤسسات و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی، پیش‌بینی‌های لازم برای تهیه مسکن کارگران در نزدیکی کارگاه‌ها صورت گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری برای مسکن کارگران را باید جزو سرمایه‌گذاری اصلی به حساب آورد و دولت می‌باید با همکاری کارفرمایان و سازمان‌های کارگری برنامه عملی کار را برای تأمین مسکن تهیه کند.

یادآوری این نکته ضرور است که در مقیاس کنونی اقتصاد کشور و با هدف‌هایی که برای رشد و توسعه آینده در مد نظر لازم است کارفرمایان و کارگران به طور مؤثر در تدارک و تهیه برنامه‌های عمرانی و اقتصادی همکاری داشته باشند و این منظور هنگامی تأمین خواهد شد که سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در امر توسعه اقتصادی و اجتماعی فعالانه شرکت داشته و از قدرت اخذ تصمیم برخوردار باشند. البته نباید انتظار داشت که این قدرت از خارج به آنها القا شود، زیرا فقط وقتی که این سازمان‌ها از لحاظ هدف و تشکیلات و مدیریت غنی باشند و وجوه مشترک منافع خود را در ارتباط با مصالح ملی خوب بشناسند، در آن صورت از همکاری سازمان‌های کارفرمایی و کارگری و دولت این نتیجه به دست خواهد آمد.

بدیهی است کنفرانس حاضر با مطالعه و تبادل نظر کافی پیشنهادهای خود را در هر قسمت خواهد داد و سعی خواهد کرد در مباحثات و اظهار نظرها روح دوستی و صمیمیت کاملاً حکمفرما باشد.

توفیق شرکت کنندگان در این کنفرانس را در انجام وظایف خود خواستاریم.