پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بزرگداشت روز معلم ۱۶ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی
شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در جشن بزرگداشت معلم در میان دانش‌آموزان ۲۵۳۷ شاهنشاهی

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بزرگداشت روز معلم ۱۶ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

فرارسیدن روز معلم را به آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مدیران مدارس و دیگر مسئولان آموزش و پرورش کشور شادباش می‌گویم.
دراین زمان که در زمینه‌های مختلف به پیشرفت‌های چشمگیری نایل شده‌ایم وظیفه سنگینی را در پرورش جوانانی با ایمان و آگاه به دانش روز، بهره مند از تکنولوژی عصر و پای بند به ارزش‌های والای انسانی برعهده داریم.
بدین لحاظ فرهنگیان ما باید در هر پایه و در هر رشته‌ای که تدریس می‌کنند توجه خود را به اهمیت امر پرورش نوجوانان کشور به خصوص در جهت استحکام و تقویت اصول دینی و پایه‌های اخلاقی، تعاون، انضباط و همبستگی اجتماعی و دست یافتن به دانش‌های نوین معطوف دارند و بیش از پیش توجه داشته باشند که سرمشق معلمان باتوجه به نقش پذیری نسل جوان از اهمیتی ویژه برخوردار است.
نکته‌ای که باید معلمان متوجه آن باشند این است که رشد سریع کمی که ره آورد تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر ایران است در مواردی نابرابری‌ها و تنگناهایی را در زمینه‌های گوناگون بوجود آورده است که ناهماهنگی رشد کمی و رشد کیفی در آموزش و پرورش کشور از آن جمله است.
لذا وزارت آموزش و پرورش و معلمان ما باید از این پس در جهت هماهنگ کردن پیشرفت‌های کیفی تعلیم و تربیت با تحولات کمی آن بیش از پیش کوشا باشند.
اطمینان دارم معلمان نقش موثر تکنولوژی آموزشی را در پیشرفت کار خود همواره مطمح نظر قرارداده و از طریق مطالعه مستمر و بازآموزی با تازه‌ترین پیشرفت‌های دانش بشری و موثرترین روش‌های آموزش و پرورش آشنا خواهند شد. وزارت آموزش و پرورش نیز باید با تشکیل بیش از پیش دوره‌های آموزشی و توجیهی و گردهمایی‌ها، آنان را در این راه یاری دهد.