تغییرات مرتبط

پرش به: گشتن، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
کاربران ثبت‌نام‌کرده نهفتن | کاربران ناشناس نهفتن | ویرایش‌های من نهفتن | ربات‌ها نمایش | ویرایش‌های جزئی نهفتن
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ آوریل ۲۰۲۰ ‏۱۶:۵۹
   
نام صفحه:

‏۶ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۱۸:۴۷  رادیو مشروطه - سدای ملت ایران‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۶۵). . [Bellavista1‏ (۴×)]
      ‏۱۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
      ‏۱۷:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی)

‏۳ آوریل ۲۰۲۰

نو    ‏۱۸:۵۳  نماینده کنگره آمریکا لاری مک دونالد از توطئه جیمی کارتر علیه شاهنشاه آریامهر هنگام سفر رسمی اعلیحضرتین پرده بر می‌دارد نوامبر ۱۹۷۷‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۳٬۵۱۲). . [Bellavista1‏ (۶×)]
      ‏۱۸:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۸:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۳). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۸). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
نو     ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱٬۸۲۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
     ‏۱۸:۴۷  پرونده:Larry McDonald.jpg‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹۵). . [Bellavista1‏ (۸×)]
 جز    ‏۱۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سازمان‌های تروریستی using HotCat)
 جز    ‏۱۸:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سازمان‌های تروریستی در ایران using HotCat)
 جز    ‏۱۸:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سازمان چریک‌های فدایی خلق using HotCat)
 جز    ‏۱۸:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سازمان مجاهدین خلق using HotCat)
 جز    ‏۱۸:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سازمان انقلابی حزب توده ایران using HotCat)
      ‏۱۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سفرهای محمدرضا شاه پهلوی using HotCat)
 جز    ‏۱۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (added Category:سفرهای رسمی علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی using HotCat)
     ‏۱۳:۰۱  الگو:نوشتار برگزیده‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲٬۰۲۳). . [Bellavista1‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲٬۰۱۳). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۶ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها) پرونده:Larry McDonald.jpg را بارگذاری کرد ‏

‏۳۱ مارس ۲۰۲۰

     ‏۲۰:۲۴  رادیو مشروطه - سدای ملت ایران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)