تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ ‏۱۹:۳۶
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۶:۴۱  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران تفاوتتاریخچه Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۸:۵۰  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱٬۲۰۰ [Bellavista1‏ (۴×)]
     
‏۱۸:۵۰ (فعلی | قبلی) +۲۱۱ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۸:۲۴ (فعلی | قبلی) +۲۱۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) +۵۹۴ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام
     
‏۱۷:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱۷۹ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۵:۵۳  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۹۴۴ [Bellavista1‏ (۳×)]
     
‏۱۵:۵۳ (فعلی | قبلی) +۱۷۷ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) +۸۳ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) +۶۸۴ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

‏۸ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۲۲:۰۳ سیاههٔ بارگذاری‌ها Bellavista1 بحث مشارکت‌ها پرونده:Global Warming is the End of Islamic Regime.mp4 را بارگذاری کرد ‏({{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی)

‏۷ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۲۲:۲۰  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۸۷۵ [Bellavista1‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۲۰ (فعلی | قبلی) +۱۲۹ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۲۲:۰۴ (فعلی | قبلی) +۱٬۷۴۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق

‏۶ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۸:۱۴  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۲٬۲۴۲ [Bellavista1‏ (۶×)]
     
‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) +۳۵ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) +۱۲۹ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) +۹۳ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۰:۳۵ (فعلی | قبلی) +۸۱ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۰:۱۷ (فعلی | قبلی) +۱٬۹۰۵ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق

‏۴ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۰:۴۵  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۰۰۱ [Bellavista1‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) +۴۷۴ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۱۰:۱۷ (فعلی | قبلی) +۵۲۷ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه

‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۱۹:۳۵  شاه رفت مرگ آمد تفاوتتاریخچه +۷۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏مرگ آمد - ورود خمینی و همدستانش

‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۲۱:۰۱  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۱٬۶۹۲ [Bellavista1‏ (۷×)]
     
‏۲۱:۰۱ (فعلی | قبلی) +۱۸ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۲۱:۰۱ (فعلی | قبلی) +۶۴ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۲۰:۵۱ (فعلی | قبلی) +۸۷۹ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام
     
‏۲۰:۰۸ (فعلی | قبلی) +۴۲ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۲۰:۰۷ (فعلی | قبلی) +۱۴۱ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه: اصلاح فاصلهٔ مجازی
     
‏۲۰:۰۳ (فعلی | قبلی) +۳۶۲ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۱۹:۵۳ (فعلی | قبلی) +۱۸۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه

‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۲۰:۱۷  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۲٬۹۱۷ [Bellavista1‏ (۷×)]
     
‏۲۰:۱۷ (فعلی | قبلی) +۳۵۸ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۱۹:۴۲ (فعلی | قبلی) +۴۸ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماهّّ
     
‏۱۵:۵۸ (فعلی | قبلی) +۲٬۴۲۴ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماهّّ: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام
     
‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۳۴ (فعلی | قبلی) -۳۰۷ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۰۹:۳۳ (فعلی | قبلی) +۲۲۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۰۸:۵۹ (فعلی | قبلی) +۱۷۰ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه

‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۲۰:۰۲  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۸ تغییر تاریخچه +۴۳۶ [Bellavista1‏ (۸×)]
     
‏۲۰:۰۲ (فعلی | قبلی) +۳۰۷ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۱۹:۵۰ (فعلی | قبلی) Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۱۹:۴۸ (فعلی | قبلی) -۱۰ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏-: اصلاح ارقام
     
‏۱۹:۴۳ (فعلی | قبلی) +۱۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۱۹:۰۰ (فعلی | قبلی) +۳۸۸ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۱۸:۵۹ (فعلی | قبلی) -۳۸۵ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران
     
‏۱۸:۵۶ (فعلی | قبلی) -۲۱ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه
     
‏۱۸:۵۴ (فعلی | قبلی) +۱۳۹ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه

‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۰۹:۲۶  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران تفاوتتاریخچه +۸۶۸ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه

‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۱۷:۲۷  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۲۴۲ [Bellavista1‏ (۴×)]
     
‏۱۷:۲۷ (فعلی | قبلی) -۳۶۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران
     
‏۱۷:۲۵ (فعلی | قبلی) +۳۸۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران
     
‏۱۳:۰۲ (فعلی | قبلی) +۲۴۳ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران
     
‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) -۲۱ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه

‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۲۱:۲۸  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱٬۰۴۱ [Bellavista1‏ (۳×)]
     
‏۲۱:۲۸ (فعلی | قبلی) +۹۷۲ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏خرداد ماه: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام
     
‏۲۱:۱۷ (فعلی | قبلی) +۶۷ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران
     
‏۲۰:۵۴ (فعلی | قبلی) Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران