نامه ایرانیان بحرین به مجلس شورای ملی و درخواست پشتیبانی از نخست‌وزیر درباره اوضاع بحرین ۱۶ بهمن ۱۳۳۱

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۱ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

نامه ایرانیان بحرین به مجلس شورای ملی و درخواست پشتیبانی از نخست‌وزیر درباره اوضاع بحرین ۱۶ بهمن ۱۳۳۱

اخگر - اولا کاغذی از بحرین رسیده‌است که قرائت کرده و تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

ریاست محترم مجلس شورای ملی. این نامه از فرسنگ‌ها دوربدست شمامی‌رسدیعنی بحرین عزیز. از آن جایی که ما ایرانی الاصل می‌باشیم و بحرین هم جزولاینفک ایران و مال ما ایرانیان است همیشه اوقات ناظرجریانات ایران بوده و هستیم و خواهیم بود مع الاف که مانه تلگرافی دردست داریم که پشتیبانی خودرا اظهار بداریم نه پستی مرتب می‌باشد که مرتب خطرا برساند شما شایدفکرکنید که چراتلگرافی یاخطی از بحرین درباره پشتیبانی آقای مصدق نمی‌رسد خداشاهداست ما ایرانیان مقیم بحرین بیشتردرانتظار حل مسئله نفت و کارهای داخلی ایران هستیم چه کنیم که یک مشت خائن و اوباش اطراف ماراگرفته و تمام ایرانیان مقیم بحرین را زندانی کرده‌اند که یکطرف انگلیسی خائن طرف دیگر عرب‌های هیچ چیز نفهم طرف دیگر هم اهالی بحرین که حقیقتا یهودی درمقابل ایشان بهترهستند حالا خودتان مقایسه کنید چطور ما می‌توانیم با اینحال ابراز احساسات نماییم سه جریده دربحرین می‌باشد که هر روز درباره ایران خبرهای بدمی نویسد یکی بنام صوت البحرین دیگری خمیله دیگری قافله از همان شبی که آقای مصدق جدولی برای انتخابات مجلس طرح نمودند که یکنفر از بحرین خواستند چقدر ما ایرانی‌ها خوش دل و مسرورشدیم خدایا آن روزرا زودتر برسان تاما هم بتوانیم از محبت‌های آقای مصدق بهره مند شویم مدتی بود که جنسی نه از راه قاچاق نه از راه آزاد به بحرین نمی‌آمد چقدرراحت بودیم تاراهش بازشد خیلی خراب شد می‌خورندوبمافحش می‌دهندچه بکنیم ای خدا ای مصدق عزیز هرچه زودتر مسئله بحرین را پیش بکشید شما دستور بدهید تاماکفن بپوشیم تا ببینید کفن پوشیدن مابهتراست یا کفن پوشیدن ایرانی‌های مقیم ایران ماجان خودرا درجلودشمن و مقابل دشمن می‌بازیم تافاتح شویم انشاء الله نامه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم. (مهندس غروی – آقا آن نامه بود یایک اعلامیه‌ای؟) نامه بود که باپست فرستاده شده بود از طرف صدهاهزارنفراهالی بحرین.

منبع

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۸