قانون ضبط حقوق دیوانی و برقراری خرج تحصیل میرزا سیدمرتضی‌خان کاظمی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون ضبط حقوق دیوانی و برقراری خرج تحصیل درباره میرزا سید مرتضی‌خان کاظمی م...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون ضبط
+
{{سرصفحه پروژه
حقوق دیوانی و برقراری خرج تحصیل درباره میرزا سید مرتضی‌خان کاظمی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۲ حوت ۱۳۰۱
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون ضبط حقوق دیوانی و برقراری خرج تحصیل درباره میرزا سید مرتضی‌خان کاظمی''' - مصوب ۲۲ حوت ۱۳۰۱
  
 
ماده اول - سیصد و هشتاد و هفت تومان و هفت قران (۳۸۷٫۷) مستمری دیوانی میرزا سید
 
ماده اول - سیصد و هشتاد و هفت تومان و هفت قران (۳۸۷٫۷) مستمری دیوانی میرزا سید
سطر ۸: سطر ۱۴:
 
همه‌ساله سالی سیصد و هشتاد و هفت تومان و هفت قران(۳۸۷٫۷) برای مخارج تحصیل میرزا
 
همه‌ساله سالی سیصد و هشتاد و هفت تومان و هفت قران(۳۸۷٫۷) برای مخارج تحصیل میرزا
 
سید مرتضی خان کاظمی به وسیله وزارت معارف تأدیه و پرداخت نماید.
 
سید مرتضی خان کاظمی به وسیله وزارت معارف تأدیه و پرداخت نماید.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۴

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون ضبط حقوق دیوانی و برقراری خرج تحصیل درباره میرزا سید مرتضی‌خان کاظمی - مصوب ۲۲ حوت ۱۳۰۱

ماده اول - سیصد و هشتاد و هفت تومان و هفت قران (۳۸۷٫۷) مستمری دیوانی میرزا سید مرتضی‌خان و میرزا سید کاظم‌خان کاظمی از اول‌حمل هذه‌السنه ایت ئیل ضبط دولت است. ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است که از اول حمل هذه‌السنه ایت ئیل تا مدت شش سال همه‌ساله سالی سیصد و هشتاد و هفت تومان و هفت قران(۳۸۷٫۷) برای مخارج تحصیل میرزا سید مرتضی خان کاظمی به وسیله وزارت معارف تأدیه و پرداخت نماید.