قانون برقراری مستمری در حق ورثه مشیررسائل

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۴ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون مستمری عیال و پسر مرحوم مشیر رسائل - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مطابق تفصیل ذیل سیصد و شش (۳۰۶) تومان مستمری دیوانی عیال و پسر مشیر رسائل را از قرار تومان‌تومان از ابتداء حمل هذه‌السنه ایت ئیل تأدیه و پرداخت نماید.

بهجت‌السلطنه یک صد و سی و پنج تومان و چهار قران ۱۳۵٫۴ تومان میرزا رضاخان پسر مرحوم مشیر رسائل یک صد و هفتاد تومان و شش قران