قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش - مصوب ۲۱ دی ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - افسران و درجه‌داران و افرادی که قبل از تصویب قانون ۲۸٫۱٫۱۸ بازنشسته شده‌اند مشمول تبصره ۷ قانون ۲۸٫۱٫۱۸ خواهند بود مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی اشخاص مزبور از اول مرداد ماه ۱۳۲۹ از صرفه‌جویی بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجشنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است

منبع

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش