بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام باریابی نمایندگان مجلس سنا ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام باریابی نمایندگان مجلس سنا ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۳

از اینکه بعد از مدتی بالنسبه طولانی به میهن عزیز مراجعت کردم و امروز همه آقایان سناتورها را ملاقات می‌کنم، خوشوقتم.

البته همانطور که اطلاع دارید، منظور اصلی از این مسافرت معالجه و استراحت و در ضمن تماس با زمامداران کشورهای بزرگ جهان بوده و خوشبختانه در هر دو قسمت نتایج مفید به دست آمده‌است.

در امریکا با زمامداران آن کشور مذاکرات لازم و اساسی به عمل آمد، و از مذاکرات با سران آن کشور استنباط شد که کاملاً واقف به اهمیت سیاسی و اقتصادی ایران هستند و از طرز فکر آنها نسبت به ایران کاملاً مشهود بود که همه دوستی ما را طالبند و برای ما احترام بسیار قائل می‌باشند و قدرت اقتصادی و نیرومندی ملت ایران را برای دنیا و حفظ صلح جهانی لازم و ضروری می‌دانند.

چنانکه آقایان اطلاع دارند، تاکنون کمک‌هایی از طرف دولت امریکا شده که قابل تقدیر است، و انتظار می‌رود کمک‌های بیشتری نیز در قسمت‌های مختلف صورت گیرد، و به خصوص درباره جلب سرمایه‌های خارجی به ایران، اقدامات مؤثری به عمل آورده‌ام که امید است در پیشرفت اقتصاد مملکت بسیار مفید واقع شود.

بدیهی است نتیجه این اقدامات و نظریات و افکار مساعدی که دنیا نسبت به ایران پیدا کرده، بستگی به طرز کار خود ما دارد که اصلاحات آینده ما بر اساس فنی و علمی و اصول نوین اداری استوار باشد و از جنبه حرف خارج شده، به مرحله عمل درآید. در حقیقت تحولی باید شروع شود، و این تحول که می‌گویم قطعاً باید در تمام مراحل و شئون زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم این مملکت به وجود آید.

ما باید متوجه باشیم که در دنیای متمدن کنونی و در قرن بیستم نمی‌توان مثل قرون وسطی زندگی کرد، و با طرز فکر کهنه به جایی نخواهیم رسید. مخصوصاً این نکته جالب توجه است که در دنیای نو، اکثر کارها به دست خود مردم انجام می‌گیرد. این رویه در کشور ما باید معمول شود، و بدون تردید باید بر اصول و مبنای صحت و درستی پیش رود و خاطی و نادرست مجازات شود.

ضمناً باید بگویم لازم است درباره وضع معاش مردم اقدامات بسیار اساسی و سریع صورت گیرد که هزینه زندگی متناسب با حقوق و درآمد افراد گردد.

در قسمت مالیات‌ها باید توجه مخصوص بشود که تحمیل از طبقه مصرف‌کننده برداشته شود و درآمدهای مستقیم افزایش یافته و وصول گردد.

اما درباره سفر به انگلستان، پس از کشمکش‌های چند سال اخیر که خوشبختانه با آبرومندی کامل حل گردید، ملت و زمامداران انگلیسی با محبت و گرمی بسیار از ما استقبال و پذیرایی نمودند و در نتیجه صحبت‌هایی که با زمامداران این کشور به عمل آمد، معلوم شد که آنها هم به خوبی به اهمیت موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران واقف می‌باشند و ایران نیرومندی را مفید و مؤثر برای حفظ صلح جهانی می‌دانند.

حرارت و استقبالی که از طرف مردم آلمان و دولت آلمان دیده‌شد کم‌نظیر بود، و نکته جالب توجه این بود که ملت آلمان علی رغم تمام خسارات و مصائب ناشی از جنگ، با قدرت هر چه تمام‌تر عظمت گذشته خود را دوباره به دست می‌آورد، و در ضمن مذاکره با اقتصادیون آلمان این طور استنباط شد که با طیب خاطر میل دارند سرمایه‌های خود را به ایران بیاورند و کارهای اقتصادی و صنعتی در این کشور آغاز کنند.

این بود خلاصه جریان مسافرت که از لحاظ شناسایی بیشتر ایران و به لحاظ جلب سرمایه‌داران ممالک بزرگ جهان، شایان دقت می‌باشد.

اکنون اجرای نقشه‌های عمرانی و اصلاحی با خود ماست که مخصوصاً مجلس سنا و شورای ملی باید در این باره قدم‌های اساسی برداشته و در گذراندن طرح‌ها و لوایح مفید تسریع نمایند تا هر چه زودتر آن تحولی که آرزوی عموم افراد این کشور است، صورت عمل به خود بگیرد.