بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی نمایندگان مجلس شورای ملی ۱۵ مهر ماه ۱۳۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۰ خورشیدی تازی

اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی نمایندگان مجلس شورای ملی ۱۵ مهر ماه ۱۳۲۰


از ابراز احساسات آقایان نمایندگان مجلس ممنونم.

من همیشه به دیدار آقایان نمایندگان مایلم و از ملاقاتشان محظوظ می‌شوم. البته بهترین وسیله نزدیکی و همکاری من با ملت، نمایندگان مجلس هستند. همانطور که دولت در مقابل نمایندگان مجلس شورای ملی مسئولیت دارد، نمایندگان هم در مقابل ملت مسئول می‌باشند. لازم است که مجلس و دولت مصالح ملت را در نظر گرفته و در این راه همکاری کنند. بدیهی است این حس همکاری و وحدت‌نظر بین دولت و مردم موجب سعادت و پیشرفت اصلاحات خواهد بود.