بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی چهارصد تن از ایرانشناسان و نمایندگان دین‌های گوناگون جهان در کاخ سعدآباد ۲۶ مهر ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

جشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی چهارصد تن از ایرانشناسان و نمایندگان دین‌های گوناگون جهان در کاخ سعدآباد ۲۶ مهر ۱۳۵۰


ما برای شما دانشمندان عالیقدر و کارهای ارزنده‌ای که درباره تاریخ و فرهنگ ما انجام داده‌اید و می‌دهید احترامی عمیق قائلیم و شما را دوستان واقعی این تاریخ و فرهنگ می‌شماریم.

ما مخصوصاً علاقمند بودیم شما که به اندازه خود ما با ارزش‌های تاریخ ما آشنایی دارید، در این بزرگداشت تاریخی در میان ما باشید و خود را در متن تاریخ و فرهنگی احساس کنید که آنقدر برای آن کار کرده‌اید. من برای همه شما در کارهای علمی و تحقیقی ارزنده‌ای که به عهده دارید، آرزوی توفیق می‌کنم و امیدوارم باز هم فرصت دیدار کشور ما را که همیشه با آغوش باز آماده پذیرایی از شما است، داشته باشید.

همچنین من از سخنان شما نمایندگان رهبران مذاهب مختلف جهان تشکر می‌کنم. تنها پاسخ من به شما این است که کوشش خواهم کرد در آینده، تا آن زمان که خداوند به من زندگی عطا فرماید، همان ذوق و شور و هشیاری پیشینیان نیک‌اندیش خود را در تعقیب روح آزادمنشی و افکار و عقاید نیاکان خویش، به ویژه بنیان‌گذار شاهنشاهی ایران، در راه همه مردان و زنان از هر عقیده و مذهب و هر نژاد و رنگی که باشند، ادامه دهم و این سنت ایرانی به همین ترتیب تا زمانی که ملت ما زنده است، ادامه خواهد یافت.