پیام نوروزی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به ملت ایران ۱ فروردین ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی سوم

پیام نوروزی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به ملت ایران ۱ فروردین ۱۳۴۳


نوروز باستانی را به عموم افراد ملت ایران تبریک می‌گویم و برای همه ایشان در سال نو سعادت و موفقیت آرزومندم.


برای من پیام نوروزی امسال با خرسندی و رضایتی بیش از همیشه همراه است، زیرا احساس می‌کنم که چنانکه همواره در نظر داشته و خواهان آن بوده‌ام اکنون واقعاً روزگار نوینی در ایران آغاز شده است. امروز تاریخ کهنسال ما بکلی ورق خورده و عصر تازه‌ای در حیات ملت ایران فرا رسیده است که مسلماً سعادت و ترقی این ملت و تجدید عظمت و مفاخر دیرینه آن را همراه خواهد داشت. و در دو سال گذشته با تأییدات الهی و با اراده قاطع ملت ایران اساس اجتماع کشور ما بکلی دگرگون گردید، هر نوع مظاهر عقب ماندگی و بی‌عدالتی و فئودالیسم و ارتجاع و استثمار از بیخ و بُن کنده شد و اجتماع نوینی بر پایه مترقّی‌ترین اصول دنیای امروز بنیانگذاری شد که در آن برای هر فرد ایرانی چه زن و چه مرد در هر مقام و موقعیت اجتماعی امکان برخورداری از مواهب یک زندگانی شرافتمندانه بر اساس تساوی حقوق کامل افراد و به تناسب استعداد و فعالیت ایشان با تأمین یک حداقل عادلانه برای هر کس فراهم گردیده است.


دورانی که اکنون در پیش روی ما است دوران امید و اعتماد توأم با کار و خلاقیت در راه سازندگی ایران آباد و سعادتمند فردا است. در این راه هر ایرانی از هر مقام که باشد مسئولیت و وظیفه خاص خود را بر عهده دارد، و من یقین دارم همچنانکه در تاریخ کهن این کشور بکرات ثابت شده است ملت ایران در این کوشش حیاتی کمال شایستگی و توانائی خویش را نشان خواهد داد.


امروز کشور ما با انقلاب اجتماعی بزرگ و متهورانه‌ای که با اتکاء به عالی‌ترین موازین اسلامی و دموکراسی و آزادی انجام داده رشد و نبوغ معنوی خویش را به همه جهانیان ثابت کرده و در این راه سرمشق و نمونه دیگران قرار گرفته است. و ما با اتکاء بدین پیروزی حق داریم با سربلندی و ایمان بدین سال نو قدم گذاریم و فروغ خورشید نوروزی را مظهری از آینده درخشان و امیدبخش ایران فردا شماریم.


از خداوند متعال مسئلت دارم که در سال نو همه ما را بیش از پیش مشمول برکات و مراحم خویش قرار دهد و به ما توفیق خدمت بیشتری به مصالح ملت ایران عنایت فرماید.