پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در نخستین کنگره دامپزشکان ایران - تهران ۱۶ اسفند ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

انقلاب شاه و مردم


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در نخستین کنگره دامپزشکان ایران - تهران ۱۶ اسفند ۱۳۴۳


تشکیل کنگره دامپزشکی ایران که برای نخستین بار در کشور ما انجام می‌شود مایه مسرت و خرسندی است. اجتماع دامپزشکان کشور برای آگاهی از آخرین اطلاعات و پیشرفت‌های علمی دامپزشکی در دنیای مترقی امروز نشان می‌دهد که انقلاب شاه و ملت چگونه در پیش بردن تمام شئون کشور مؤثر افتاده است. و به این نوع اجتماعات رستاخیز علمی نام می‌گذارم.


برای کشوری که هفتاد و پنج درصد مردم آن پیشه شریف کشاورزی و دامداری دارند و میلیاردها ریال ثروت دامی دراختیار آن‌ها است، تکیه به یک سازمان علمی دامپزشکی که به آخرین اطلاعات فنی و علمی جهان امروز در این زمینه مجهز باشد کاملاً ضروری است. ما از گذشته به این نیاز توجه داشتیم و امروز خدمات سی ساله دامپزشکی و مؤسسه رازی که از مجهزترین مؤسسات واکسن سازی کشورهای خاوری است و همچنین دانشکده دامپزشکی که کادر علمی دامپزشکی را آماده می‌کند مورد تأیید و تقدیر ما است.


دانش دامپزشکی نه تنها از سایر فنون پزشکی جدا نیست، بلکه در دنیای مترقی امروز صرفنظر از بازده اقتصادی آن از طریق مبارزه با بیماری‌های واگیر دامی و کمک به امر دامپروری کشور و از نظر خدماتی که در راه پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک میان انسان و دام و کمک به بهداشت عمومی انجام می‌دهد، یکی از علوم برجسته و مفید بشمار می‌رود.


تشکیل این کنگره نماینده توجه کاملی است که به زندگی دهقانان و بهداشت عموم مردم ایران شده است و خواست قلبی ما همراه با آرزوی توفیق این کنگره در راه هدف‌های عالی خود بر آن است که شرکت کنندگان با تبادل نظرهای علمی به آخرین آگاهی‌های علمی و فنی دنیای امروز در این زمینه دست یابند، و نه تنها دانش خود را وسیع سازند بلکه با کوشش و فداکاری از نتایج پربار آن روستاییانی را که حتی در دوردست ترین نقاط کشور سرنوشت ثروت‌های خود را به دست آنان سپرده‌اند بهره مند سازند.


عقربه زمان دیگر به عقب بر نمی‌گردد و دنیای امروز دیگر جایی برای ایستادن ندارد، و میل ما بر این است که این کنگره هر سال با روش بهتر و نتایج بیشتری تشکیل شود و جنبه عمومی و بین‌المللی پیدا کند.