New Server

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سالروز بنیاد پیشاهنگی در ایران ۱۲ آذر ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

پیشاهنگی ایران

پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سالروز بنیاد پیشاهنگی در ایران ۱۲ آذر ۱۳۴۲


ملت عزیز ایران


فرستادن پیام در سالروز تأسیس پیشاهنگی که بر طبق سنّت معمولی با هفته کار نیک از دوازدهم آذر شروع می‌شود همواره موجب خوشبختی و مسرت ماست، زیرا در این موقع است که آثار کوشش و تلاش ملت ما برای پیشرفت‌های معنوی و استحکام مبانی تربیت نسل آینده ظاهر می‌شود و اطمینان می‌دهد که پا به پای ترقیات شگرفی که در همه شئون اساسی به دست می‌آید نیروی فکری انسانی نیز به تدریج آماده می‌شود. از نقطه نظر جهانی نیز اصول مترقی پیشاهنگی بدون توجه به اختلاف رنگ و نژاد و مذهب پایه‌های برادری و برابری را بین اکثریت ملل جهان استوار ساخته است، و بدون تردید روزی خواهد رسید که این اصول عالیه انسانی و اخلاقی سراسر جهان را فرا گیرد و از خدمات مسئولین پیشاهنگی یاد شود.


اینک که کشور ما بیش از هر زمان آماده و مستعد پیشرفت است، لازم میدانیم مسئولیت سنگین خانواده‌ها و پدران و مادران را برای هدایت نسل آینده یادآور شویم، زیرا ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی که از مهمترین وظایف خطیر سلطنت است اکنون تأمین شده است.


امروز که بانوان می‌توانند از حقوقی که شایسته آنند برخوردار گردند و کارگران و مردم روستاها نیز از زحمتی که متحمل می‌شوند بهره برداری کنند، به حکم عقل و منطق از این آرامش و امکانات باید استفاده کرد و موجبات سعادت فرزندان را فراهم نمود.


از این جهت مقرر می‌داریم که سازمان ملی پیشاهنگی ایران در سال جاری برای شناساندن پیشاهنگی به عموم مردم، توجه بیشتری به عمل آورد و نسبت به توسعه پیشاهنگی روستایی در دهات و تأمین نیازمندی‌های آن به نحو مؤثری اقدام نماید.


هیئت دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند در انجام برنامه‌های پیشاهنگی و رفع مشکلات آن منتهای همکاری و مساعدت را مبذول دارند و موجبات پیشرفت آن را فراهم آورند. ما این کوشش مقدس را که برای خدمت به مردم و مملکت انجام می‌شود گرامی می‌داریم و به اداره کنندگان برنامه پیشاهنگی و کلیه خواهران و برادران عزیز پیشاهنگ و مربیان و اعضای کمیته‌های رسد و شوراهای پیشاهنگی سراسر کشور و انجمن طرفداران درود می‌فرستیم و عنایات ربانی را برای توفیق کامل آنان خواستاریم.