نیروی هوایی شاهنشاهی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
نخستین هواپیمای یونکرس برای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران

روز ۲۵ مهر سالروز نیروی هوایی شاهنشاهی است که برای ملت و ارتش ایران روز افتخارآمیز و پر ارج است.

در سال ۱۳۰۱ برای نخستین بار در ارکان حرب کل قشون دفتری به نام دفتر هواپیمایی بنیاد نهاده شد و همین دفتر پایه‌های هواپیمایی نظامی ایران شد.[۱] با گشوده شدن این دفتر یک فروند هواپیمای یونکرس ساخت آلمان خریداری و در قلعه مرغی نگهداری شد و خلبان و مکانیسین آن هم از آلمان استخدام شدند. کوتاه زمانی پس از آن، از سوی تیپ مازندران و گیلان با پول‌هایی که اهالی از دل و جان خویش داده بودند دو فروند هواپیمای یونکرس خریداری شد و به « مازندران » و « گیلان » نامگذاری شد.


نیروی هوایی ایران در سال ۱۳۰۱ به فرمان رضا شاه بزرگ بنیان شد. سر سلسله دودمان پهلوی که همواره آرزوهای بلند برای پیشرفت کلیه امور این کشور در سر داشت و با تیزبینی و میهن‌پرستی ویژه چگونگی ارتش را پیوسته زیر نظر داشت. پیش از رویداد سوم شهریو ماه ۱۳۲۰ که ارتش انگلستان و شوروی ایران را بمباران کردند شماری از بهترین هواپیماها به نام کورتیس خریداری شده بود که شوربختانه متفقین این هواپیماها را به غنیمت بردند و در جبهه‌های جنگ خود از آن استفاده نمودند.

پس از رویداد ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ و شاهنشاه شدن ولیعهد ایران محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به نیرومند ساختن و پیشرفت این نیرو توجه ویژه کردند و با کوشش‌های شبانه‌روزی افسران و درجه‌داران این نیرو نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در رده سومین و شایسته‌ترین نیروی هوایی جهان است.

بن مایه‌ها