لایحه پیشنهادی صدی پانزده از سهم مالکانه برای کشاورزان علیه تقسیم اراضی ۲۱ امرداد ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

لایحه پیشنهادی صدی پانزده از سهم مالکانه برای کشاورزان علیه تقسیم اراضی ۲۱ امرداد ۱۳۳۱

- طرح و تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع به صدی پانزده جهت زارعین

نایب رئیس - طرحی بامضای عده زیادی ازآقایان بادوفوریت رسیده مطرح می‌شود(بوسیله آقای ناظرزاده بشرح ذیل قرائت شد)

مجلس شورای ملی چون اصلاح کشاورزان ازاهم اصلاحات کشوراست و نظرباینکه سهم زارعین بهیچوجه مناسب رفع جوائج آنهانیست و سابقاهم ازطرف دولت تصویب شده بودکه صدی پانزده ازسهم مالکین به زارعین داده شود ولی تصویب نامه مزبورمدتها است مسکوت مانده‌است امضاء کنندگان ذیل ماده زیر را بقید دوفوریت پیشنهاد و درخواست تصویب آنراداریم.
ماده واحده - اضافه برآنچه ازمحصول هرمحل بزارعین تعلق می‌گیرد مالکین مکلفند صدی پانزده از سهم خود را ابزارعین بدهند و دولت ماموراجرای این قانون است. بامضای ۵۲ نفر.

نایب رئیس - فوریت اول مطرح است آقای مهندس رضوی مخالفید بفرمایید

مهندس رضوی - بنده یکی از امضاکنندگان این طرح هستم و اگر فوریت اول مخالفت کردم برای تذکراین نکته مهم است که رعایاوساکنین دهات ایران ازهیچگونه حمایت قانونی برخوردار نیستند و تصویب این طرح بتنهایی کافی برای رفع ابتلائات آنها نیست ما البته باید این طرح رابافوریت اول و دوم تصویب کنیم ولی در عین حال باید ازدولت بخواهیم که وسیله صحیح و عملی برای رفاه حقیقی رعایای مملکت که ازهرگونه حمایت قانونی بهره مند نیستند باسرع اوقات فراهم کند (صحیح است) و البته لازم بعرض نیست که رعایای کشوراز این لفظ رعیت هم دلسرد و ناخشنودند (دکتر سنجابی - رعیت معنی ندارد این کار شغل شریفی است) و امیدوارم که در آتیه کلمه دیگری از قبیل کشاورز و امثال آن بجای کلمه رعیت گذاشته شود و اساسا در مملکت ایران این کلمه توهین آمیز باید از قاموس ملی ما حذف شود (صحیح است) (سیدجوادی- باید عنوان کشاورز به آنها داده شود و کشاورز هم عنوان بسیار شریفی است)

نایب رئیس - آقای کریمی بفرمایید

کریمی - همانطورکه جناب آقای دکتر بقایی در چند جلسه قبل بعرض آقایان نمایندگان محترم رسانیدند زارعین ایران ازاین مجلس هفدهم انتظاردارند که در حدودرفاهیت حال آنهابیش ازآنچه که ما تصور می‌کنیم و اقدام کرده‌ایم برآید در حکومت گذشته قوام السلطنه منفور و مفقود این ۱۵ درصد را به زارعین دادند و اگر آقایان نمایندگان بخواهند بهمین ۱۵ درصد اکتفا کنند موجب رضایت کشاورزان نمی‌شود و رفع این خطرکه دوباره این مملکت همه آقایان حس کرده‌اید نمی‌کند بلکه دولت باید یک قوانین فوری از اختیارات استفاده کند هم ازلحاظ لغوعوارض که اززارعین باسمهای مختلف می‌گیرند از قبیل روغن هیزم مرغ و تخم مرغ و سایر چیزهایی که بعنوان عوارض از آنها می گیرند به بعنوان سهم مالکانه این هارا باید هرچه زودتر رفع بکند (خسروقشقایی - رای در انتخابات راهم یادتان نرود) بقول آقا مخصوصا رای در موقع انتخابات باید اینهارا از سرمردم رفع کند و ضمنا این پانزده در صد را هم هرچه زودتر تقاضا می‌کنیم موافقت کند که فوری بثمربرسد چون الان مشغول برداشت محصول هستند و بعضی جاها تشنجاتی ایجاد شده‌است نگذارید دامن این آتش سراسر این مملکت را بسوزاند زیرا هشتاد در صد ملت ایران را طبقه زارع و زحمتکش تشکیل می‌دهد (نریمان - صدی پانزده کم است بیست در صد بشود) از این جهت بنده استدعا می کنم هرچه زودتر تا اختلافی ایجاد نشده‌است کاری بکنید که زارعین در این مملکت بهره مند شوند و از دولت استدعا می‌کنم در قوانینی که در نظردارند تهیه کنند و بطوریکه بنده امروز مطلع شدم ۲۰ درصد می‌خواهند کسرکنند از سهم مالک که ۱۰ درصد آن برای مخارج فرهنگی و بهداشتی مصرف شود و ۱۰ درصد دیگر بخود زارع بدهند تسریع بفرمایند در هرصورت استدعای بنده این است که هر چه زودتر باید این کار عملی شود که در وضع دهقانان در این موقع خرمن موثر باشد

اخگر - مخالفی ندارد

حاج سیدجوادی - اجازه می‌فرمایید؟ در فوریت فقط یک نفرمخالف و یکنفر موافق می‌تواند صحبت کند

نایب رئیس - رای می‌گیریم بفوریت اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند ) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقای ملک مدنی مخالفیدبفرمایید

ملک مدنی - بنده هم مثل آقای مهندس رضوی می‌خواستم یک تذکری بدهم (خسروقشقایی - آقای ملک مدنی توی دلشان که مخالف نیستند؟) بنده خودم این طرح را امضا کرده‌ام و جزو مخالفین نیستم ولی یک مطلبی اینجا بحث شدکه لازم است یک قدری توضیح داده شود عرض کنم بنظر بنده اصلاح کار زارعین و کشاورزان و دهقانان ایران باین نیست که ۱۵درصد یا بیست درصد اضافه به آنها داد شود اصلاح کار زارعین و دهاقین و کشاورزان ایران باین است که مالکیت محدود بشود تا این مالکین سی دهی پنجاه دهی و صددهی در ایران وجود دارند هیچوقت زارع ایرانی روی خوش بخودش نمی‌بیند (صحیح است) این یک حقیقتی است که نباید از این حقیقت دور شد حقیقت مطلب این است که حالا که برای اصلاحات قدم می‌خواهید بردارید بنده عرض می‌کنم خطابم به جناب نخست‌وزیر است که مجلس شورای ملی همه گونه اختیارات بایشان داده است (کریمی - اجازه بفرمایید که پله پله جلوبرویم) اجازه بفرمایید بنده با فوریت دوم هم موافقم و رای می‌دهم (احسنت) ولی آنچه که گفته می‌شود فئودال و فئودالیته ما می‌خواهیم این مطلب را در مجلس روشن کنیم که فئودالها و فئودالیتها کیها هستند که املاکشان باندازه توسعه دارد که از صبح الی عصراز خاک آنها نمی‌شود عبور کرد بعقیده بنده برای اینکه یک رفورم اساسی کرده باشیم همین کاری که در ممالک دموکراسی هم کرده‌اند و هم در ممالک غیردموکراسی این نظریه اجراشده تا مالکین جز نباشند شخصا بکار زارعت رسیدگی نمی‌کند مالکین بزرگ از عمران و آبادی مملکت دور هستند بنده خواستم این مطلب را از نقطه نظر عقیده شخصی اینجا بگویم و البته با این طرح موافق هستم و امیدوارم که طلیعه یک سعادت و آسایش برای زارعین و کشاورزان ایران باشد.

نایب رئیس - آقای حاج سیدجوادی بفرمایید

حاج سیدجوادی - خواهش دارم توجه بفرمایید چون مخلص وجود شما دارد صحبت می‌کند نظرم باین دو آقایان است ولی چیزی که هست آن طرح را بنده امضاکردم و شایق هم بودم و تا اندازه‌ای رفاهیتی است برای رعایات رعایا که نباید گفت خیر کشاورزان و این عنوان شریفی است که باید به آنها داد کشاورز و زارع ولی یک چیزی که هست امروز من حس کردم یک لایحه ایی دولت آقای دکتر مصدق می‌خواهد به مجلس بیاورد برای صدی بیست که نصف آن برای عمران و آبادی و امور بهداشتی کشاورزان باشد و صدی ده آن هم بخود رعایا داده شود البته بنظرمن شاید این اصلح باشد یا اگر خواستیم این طرح که خود من هم امضاکرده‌ام به تصویب برسد برایش یک عنوان دیگر یک تبصره‌ای یک توضیحی بگذاریم بنظربنده اطلاقش اشکال دارد اطلاقش یعنی همینطوری بطور کلی بگوییم صدی پانزده گرفته شود از مالکین و داده شود برعایا از سهم مالکانه آنوقت این اشکالش این است که تقسیم بندی و نسق بندی املاک متفاوت است بعضی جاها ده دواست باصطلاح پنج یک است و اگر بخواهید این صد پانزده را بطور اطلاق بگیریم بعده ایی فشارمی آورد (کهبد- از سهم مالک است چه اشکالی دارد) این فرمایش آقای ملک مدنی هم که آنهایی که خیلی ملک دارند یکقدری محدودشود یا محدودشان کنیم که در مخارج اجتماعی افراد و بهداری و فرهنگ مصرف شود به نظر من خیلی لازم است با وجود این من مضایقه ندارم طرح را هم امضا کرده‌ام و حاضرم ولی چون لایحه می‌خواهد بیاید (مهندس زیرک‌زاده - لایحه دولت صد بیست و پنج است) باشد۲۰ یا۲۵ حرفی ندارم (فرزانه - دولت لایحه نمی‌دهد از اختیارات استفاده می‌کند) صدی ۲۰ یا ۲۵ کاری ندارم این نصف آن برای عمران و آبادی است مالک وظیفه اش هست وظیفه مند است که عمران ‌آبادی بکند وظیفه مند است که رعیت را در موقع نداری بهش کمک بکند ولی اینکه برای عمران و آبادی ذکر شده بسیار خوب است صرف امور اجتماعی بشود در اموری که زارع از آن بهره مند می‌شود و نصف دیگرش هم بزارع داده می‌شود و این را اگر اینطور عمل بکنیم بنظر بنده بهتر می آید (معتمددماوندی - پس شما با تقسیم اراضی موافق هستید) تقسیم اراضی هم به آن نحو که آقا می‌گویند مشروع نیست

نایب رئیس - رای می‌گیریم بفوریت دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد طبع و توزیع میشود و در جلسه آینده مطرح خواهدشد.

منبع