سخنان شاهنشاه در پاسخ به خوش‌آمدگویی رییس کارخانه برق براتسک - شوروی ۸ تیر ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵

سخنان شاهنشاه در پاسخ به خوش‌آمدگویی رییس کارخانه برق براتسک - شوروی ۸ تیر ۱۳۴۴


جای خوشوقتی برای من و همراهان من است که امروز این ساختمان عظیم را بازدید می‌کنیم. در طرح ریزی و انجام ساختمان این سد بزرگ فکر می‌کنم موفقیت بزرگی به دست آورده‌اید. شنیده‌ام که طرح‌های دیگری نیز به همین عظمت در نقاط دیگر کشور شوروی در دست اجرا است. اگر در نظر آوریم که در این نقطه ده سال پیش چیزی وجود نداشت، عظمت کار بیشتر نمایان خواهد بود.
شما فقط سدی نساخته‌اید که عظمت آن انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه همراه خود زندگی و فرهنگ را هم آورده‌اید. این است که برای موفقیت هر چه بیشتر مهندسین و کارگران و تمام کسانی که در این کار زحمت کشیده‌اند، برای ثمربخش بودن هر چه بیشتر زحمات و آثار کار ملت شوروی، برای دوستی دایم‌التزاید بین دو ملت ایران و اتحاد شوروی، برای سلامتی و موفقیت زمامداران شما و برای دوستی و صلح همه ملل دنیا بهترین آرزوهای خود را اظهار می‌دارم.