New Server

سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در دانشگاه عالی فرماندهی ستاد ۵ شهریور ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم


سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در دانشگاه عالی فرماندهی ستاد ۵ شهریور ماه ۱۳۴۲


طی دوره دانشکده فرماندهی و ستاد، و همچنین دانشکده عالی فرماندهی و ستاد مشترک را به افسران فارغ‌التحصیل تبریک می‌گویم. تعداد شما افسران، و تعداد دیگر افسران فارغ‌التحصیل این مؤسسه و مؤسسات مشابه وزن بیشتری برای پایه علمی ارتش این مملکت است. در عین اینکه ما آرزو داریم در تمام دنیا صلح برقرار باشد و برای رسیدن به این منظور اقداماتی که در راه تفاهم بین ملل انجام می‌گیرد مورد تأیید و خوشوقتی ما است، معهذا تا روزی که صلح پایدار بطور قطعی مسجل و معین نشده باشد، وظیفه هر مملکتی منجمله مملکت ما آن است که در حفظ حدود و ثغور مرزهای جغرافیایی خودمان که ودیعه‌ای است که از نسل‌های گذشته به نسل فعلی رسیده است و همانطور دست نخورده باید به آینده سپرده شود بکوشیم، بخصوص مملکتی مثل ما که نه فقط متکی به تاریخ درخشان گذشته خویش است، بلکه آینده‌ای بس درخشان و با افتخار نیز در انتظار دارد. بنابراین ما آنی نمی‌توانیم از این وظیفه خود غفلت کنیم و باید تا روزی که اطمینان به صلح کامل در دنیا حاصل نشده باشد به اطلاعات علمی و وسایل دفاعی این مرز و بوم بیفزاییم. شما فارغ‌التحصیلان جدید وظیفه اداری خودتان را می‌دانید، با وظیفه ملی خودتان نیز روز اولی که در دانشکده افسری سوگند وفاداری یاد کرده‌اید آشنا بوده‌اید. به همین جهت تنها چیزی که باید بخواهم این است که همیشه خداوند پشت و پناه شما و ارتش مملکت و ملت ایران باشد.