New Server

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمدگویی رییس کمیته اجراییه شورای شهر ایرکوتسک - شوروی ۹ تیر ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمدگویی رییس کمیته اجراییه شورای شهر ایرکوتسک - شوروی ۹ تیر ۱۳۴۴ (در میهمانی شام شهرداری ایرکوتسک به افتخار شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران)


آقای رییس کمیته اجراییه
از خوش آمدی که نسبت به من و شهبانو و همراهان اظهار داشتید بسیار خوشحالم. ما در کودکی در کتاب‌ها و در افسانه‌ها نسبت به سیبری مطالب زیادی خوانده و در بزرگی از وضع دقیق تر جغرافیایی و امکانات طبیعی آن مطالبی شنیده بودیم. به همین جهت بازدید از کارهای بزرگی که در این جا انجام داده‌اید مثل سد براتسک برای ما یک میل باطنی و قلبی بود.
از هنگامی که به ایرکوتسک وارد شدیم همه جا هم تحت تأثیر محبت‌های مردم شما بودیم و هم چیزهای تازه‌ای را به چشم دیدیم.
ما دیدیم چطور نبوغ بشر یا در این جا نبوغ ملت شما عظمت و قدرت طبیعت را مهار کرده است. برای پیشرفت تمدن و صنایع شما سد براتسک را بوجود آورده‌اید. من آتیه با عظمت شما را به خودتان تبریک می‌گویم و برای دوستی روزافزون ایران و شوروی و حسن تفاهم بین‌المللی و صلح دایمی طلب موفقیت می‌کنم.