New Server

روزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روزنامه اطلاعات سال ۱۳۴۹ روزنامه اطلاعات

درگاه روزنامه‌ها

روزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۱

فروردین ماه ۱۳۵۰

اردیبهشت ماه ۱۳۵۰

خرداد ماه ۱۳۵۰

 • روزنامه اطلاعات روز شنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۵۰ - کارخانجات صنعتی جنرال اوراق بنای ۱۱ مدرسه یادبود را خریداری کرد آقای مهندس بهبهانی ضمن اعلام خرید ۱۶۵۰۰ برگ اوراق بنای ۱۱ مدرسه یادبود از بانک بیمه بازرگانان گفت: برنامه ایجاد ۲۵۰۰ مدرسه یادبود بزرگترین موفقیت را برای صاحبان صنایع بوجودآورده تا دین خود را به مردمی که همیشه حامی صنعت ملی بوده‌اند ادا کنند
 • روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۵۰ - شاهدخت اشرف پهلوی ریاست عالیه کمیته ایرانی حقوق بشر - برادران خسروی کردستانی هزینه ۳ مدرسه یادبود را تامین کردند -
 • روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۵۰ - والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی از پرنسس مارگریت در فرودگاه مهرآباد پیشباز می کند - ۱۸ مدرسه یادبود از ۱۰۵ مدرسه حزب ایران نوین خریداری شد - پادگورنی ناگهان عازم قاهره شد - شوروی برای عقب زدن امریکا در مصر وارد عمل شد - کنسول انگلیس در آرژانتین را ربودند.
 • روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۵۰- ضاربین سپهبد فرسیو کشته شدند پرویز پویان، صادقی نژاد و رحمت پیرونذیری - کارکنان سازمان برنامه و واحدهای وابسته ۸ مدرسه یادبود خریداری کردند - اوراق مدارس یادبود فقط تا روز ۸ تیرماه عرضه می‌شود - اسامی ۲۵۰۰ روستای محل ایجاد مدارس و آمار فروش اوراق مدارس یادبود به وسیله بانک‌های کشور امروز انتشار یافت.
 • روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۵۰- جزییات زد و خورد افراد متواری و پلیس با مسلسل بمب و نارنجک - با پرداخت ماهانه ۱۵۰۰ تومان به بانک بیمه بازرگانان یک مدرسه یادبود به نام موسس روزنامه آفتاب شرق ثبت شد
 • روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۵۰- تحقیقات از دستگیرشدگان ادامه دارد
 • روزنامه اطلاعات روز شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۵۰ - به نام "عدل پهلوی" هزینه ایجاد ۱۹ مدرسه یادبود از طرف قوه قضاییه کشور تامین شد
 • روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۵۰ - کارخانه ایران ناسیونال ۵۰ مدرسه خریداری کرد و ۵۰ مدرسه ایران ناسیونال به نام ۵۰ "استادکار" نامگذاری شد - شرکت سهامی مکالئوم ایران به رستاخیز فرهنگی جشن شاهنشاهی پیوست - با خرید ۴۵۰۰ برگ اوراق مدارس یادبود از طرف افسران و درجه داران ناحیه ژاندارمری خوزستان و ستون عملیاتی اروندرود نام ۳ شهید راه وطن بر کتیبه ۳ مدرسه یادبود جاودان شد - یک باب مدرسه یادبود به نام کارمندان و کارگران گمرک خرمشهر - بهره برداری از سد محمدرضا شاه (دز) موجب افزایش درآمدی معادل ۲۴۰ میلیون ریال در سال شده است - خاندان جلیل سلطنت ۸۷ مدرسه پیشگامان رستاخیز فرهنگی جشن شاهنشاهی ایران * جدول نام‌ها
 • روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ - - یک مدرسه یادبود هدیه سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به روستازادگان سیستان و بلوچستان
 • روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۵۰ - هواپیمایی ملی ایران "هما" ۱۲ مدرسه یادبود خرید - نامگذاری ۵۰ مدرسه به نام ۵۰ استادکار ایران ناسیونال تجلیلی بزرگ از کارگران ایرانی است - ۱۱۲۲ مدرسه از ۲۵۰۰ مدرسه یادبود نامگذاری شد - با خرید اوراق یک مدرسه یادبود انحادیه صنف پارچه فروش تهران به رستاخیز فرهنگی جشن شاهنشاهی پیوست
 • روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۵۰ - یکی از اعضای شبکه جنگل در خیابان شهباز دستگیر شد - ماموران تعقیب: می‌خواستیم اعضای شبکه را زنده دستگیر کنیم ولی آنها با مسلسل و تپانچه و نارنجک به ما حمله کردند - دانش آموزان دبیرستان شماره ۲ هدف یک مدرسه یادبود خریدند
 • روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۵۰ - ساختمان مدارس یادبود به سرعت پیشرفت می‌کند - افراد ضد انقالی می‌خواستند یک محله را به آتش و خون بکشند
 • روزنامه اطلاعات روز شنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۳۵۰* - شکل و محتوی سازمان‌های ما باید نوسازی شود - نکات تازه‌ای از فعالیت‌های خرابکاران ضمن تحقیقات پلیس کشف شد، اسکندر صادقی نژاد ۴ شناسنامه جعلی داشت - ایرانی مقیم دوبی هزینه ایجاد یک مدرسه را تامین کرد
 • روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۵۰* - شرفیابی سفیر جدید واتیکان - مدیر عامل بانک پارس با اعلام خرید اوراق ۵ مدرسه یادبود گفت: رستاخیز فرهنگی جشن شاهنشاهی فرصتی گرانبها برای گسترش دانش و ریشه کن ساختن بیسوادی است - سوسن و آغاسی دو هنرمندی که از میان مردم برخاسته‌اند هزینه ایجاد دو مدرسه یادبود را پرداختند سوسن به نام "پرخیده" یک مدرسه یادبود خریداری کرد - ۱۲۳۱ مدرسه از ۲۵۰۰ مدرسه یادبود نامگذاری شد - خرابکاران می‌خواستند کارخانجات را منفجر کنند
 • روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۰* - مصاحبه مهم شاهنشاه درباره مسایل ایران و جهان - جنگ‌های پارتیزانی کوچک جنگل‌های شمال توسط مردم سرکوب شد، کسانی که از عدم وجود آزادی در ایران صحبت می‌کنند خود معتقد به دیکتاتوری هستند، در ایران مخالفت ممنوع نیست بلکه آزادی خیانت به وطن وجود ندارد - سرلشکر محمود نکوزاد نماینده مجلس شورای ملی هنگام خرید مدرسه یادبود گفت: ایجاد ۲۵۰۰ مدرسه یادبود در روستاها نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ ایران است - نام سازمان آب و فاضلاب خرمشهر بر روی کتیبه یک مدرسه یادبود جشن‌های شاهنشاهی - تجدید طرح آبیاری شاوور
 • روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۵۰* - ۲ مدرسه به نام ۲ شهید راه وطن "لشگری" و "بابائیان" نامگذاری شد - دیوار تبلیغات غول‌های نفتی فروریخت
 • روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۵۰* - قطعنامه کنفرانس سازمان‌های زیر ریاست عالیه شهبانو صادر شد - هوشنگ شریفها عضو هیات مدیره شرکت "بخشیران" به نام شرکت یک مدرسه یادبود خریداری کرد -
 • روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ - در فاصله فقط ۱۹ روز به پایان عرضه اوراق مدارس یادبود خراسان با ۱۰۴ مدرسه در صدر استان‌ها فراردارد
 • روزنامه اطلاعات روز شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۰ - مدارس ملی اصفهان به نام "دکتر محمد معین" مدرسه خریدند - یک مدرسه یادبود به نام "نصرت الله معینیان نامگذاری شد - مدرسه حسین علاء
 • روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۰ - نیروی هوایی شاهنشاهی هزینه ایجاد ۸ مدرسه را تامین کرد
 • روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۵۰ - شاهنشاه به مناسبت روز لژیون خدمتگزاران بشر فرمودند: ۶۰ هزار نفر داوطلب در لژیون شده‌اند - یک دانشجوی عضو کنفدراسیون اسرار تازه و حیرت آوری را فاش می‌کند ماجرای تظاهرات ضد دولتی دانشجویان ایرانی در امریکا، کنفدراسیون دانشجویان چگونه از دست حزب توده به دست جبهه ملی افتاد
 • روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۰ - والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی ۱۰ خریدند - لشگر زرهی خوزستان ۶ مدرسه یادبود خرید -
 • روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۵۰* - علیاحضرت شهبانو ۶ دختر و پسر سپاهی را پذیرفتند - شاهنشاه فرمودند: اصناف پایتخت به جای تقدیم سبد گل ارکیده مدرسه یادبود خریداری کنند، ۲ مدرسه یه جای ۳۰۰ سبد گل ارکیده - شجاع الدین شفا مصاحبه
 • روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۵۰* - نام خریداران مدارس یادبود در کتاب نام‌های جاویدان درج می‌شود - علاوه بر یک میلیون تومان پول نقد و ۵۰ پیکان جوایز مخصوص اوراق مدارس یادبود بزرگترین جوایز بانک‌ها برای خریداران اوراق مدارس یادبود اختصاص یافت.
 • روزنامه اطلاعات روز شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۵۰* - جشن پایان سال تحصیلی در پیشگاه شاهنشاه و شهبانو - سپاهیان انقلاب مدرسه خریدند - خدمتگزاران بشر لژیون برای پیوستن به لژیون خدمتگزاران بشر پرسشنامه‌ای را که در صفحه ۱۱ چاپ شده است پر کنید
 • روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰* - شهبانو رهسپار کانادا شدند سرمایه بانک ملی ایران از دو میلیارد به سه میلیارد ریال افزایش یافت - با سرپرستی کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی ساختمان ۲۵۰۰ مدرسه یادبود تا مهر ماه به پایان می‌رسد - راز پرشکوه آرامگاه کوروش
 • روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۵۰* - سرهنگ طاهری فرماندهی ترابری نیروی زمینی به رستاخیز فرهنگی جشن شاهنشاهی پیوست

تیر ماه ۱۳۵۰

امرداد ماه ۱۳۵۰

شهریور ماه ۱۳۵۰

مهر ماه ۱۳۵۰

آبان ماه ۱۳۵۰

آذر ماه ۱۳۵۰

دی ماه ۱۳۵۰

بهمن ماه ۱۳۵۰

اسفند ماه ۱۳۵۰