بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در بازدید از کارخانه سیمان تهران ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۸ بیانات شاهنشاه در بازدید از کارخانه سیمان تهران

حداکثر سرعت با حداکثر صرفه‌جویی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ما می‌توانیم همین موفقیت‌هایی را که در این کارخانه به دست آمده، ملاک عمل قرار دهیم و برای سایر کارها از آن نتیجه بگیریم.

من میل دارم همه افراد این مملکت به چنین کارهایی دست بزنند و این کارها بیشتر جنبه ملی داشته‌باشد، تا جنبه دولتی.

مسلماً مصالح ساختمانی یکی از احتیاجات اولیه کشور به شمار می‌رود و باید روزبه‌روز در تولید آن بکوشیم، چون مملکت در آینده احتیاج فراوانی به آن دارد.

ما در عرض بیست سال، سه‌میلیون خانه خواهیم ساخت و اگر مصالح آن به این طریق فراهم نگردد، یقیناً کار گران و طولانی خواهدبود. باید فکر ساختمان تقویت شود و این شرکت‌ها، ساختمان‌ها و آپارتمان‌های کوچک و بزرگ تهیه کنند و در دسترس مردم قرار دهند.