New Server

بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی هیات رییس مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۱۵ امرداد ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی هیات رییس مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۱۵ امرداد ۱۳۴۴


مشروطیت ایران موقعی آغاز شد که مردم در منتهای جهل و بیسوادی و فقر و بدبختی مادی و معنوی بودند. ناامنی و انواع بیماری‌ها دامنگیر ایشان بود و آن‌ها را از هر گونه کوشش و مجاهده در امور زندگی سیاسی باز می‌داشت. در این میان بیگانگان نیز از این وضع اسف آور استفاده کرده و در تحکیم نفوذ مادی و معنوی خود می‌کوشیدند. در چنین وضعی جنگ بین‌المللی اول پیش آمد و اوضاع آشفته سیاسی مزید بر علت شد. اساساً مشروطیت ایران در آن هنگام قوام و استحکامی نداشت، زیرا نیمی از مردم کشور که جامعه زنان این مملکت بودند در ردیف محجورین عاری از حقوق سیاسی بودند و 75 درصد از تمام مردم مملکت اکثراً تحت نفوذ خوانین محلی و فئودال‌ها به سر می‌بردند و از هر گونه آزادی و وسایل اولیه زندگی محروم بودند.


جای خوشوقتی است که با انقلاب ششم بهمن مشروطیت ایران رو به تکامل رفت و با آزادی فردی و اجتماعی که به کشاورزان ایران داده شد و با مزایایی که نصیب کارگران گردید و با آزادی سیاسی که به زنان ایران اعطاء شد، راه بهبود زندگی در نتیجه کار و کوشش برای همه باز شد. اکنون با برخورداری از این پیشرفت‌ها و با تشکیل سپاه‌های دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی وظیفه ملی و فردی هر یک از افراد مملکت است که برای بهتر زندگی کردن و بالا بردن سطح زندگی خود بکوشد و از هیچ فعالیتی در این راه دریغ نکنند.


مایه خوشوقتی است که ملاحظه می‌شود افراد ملت به مناسبت برخورداری از مواهب آزادی و عدالت اجتماعی در خود احساس اعتماد و غرور می‌کنند. اما لازم به تذکر است که این احساس باید با احساس مسئولیت نیز توأم باشد و همه بدانند که بهبود و رفاه بیشتر زندگی آن‌ها بسته به میزان کار و کوشش خود آن‌ها است.


خوشبختانه آثار شوم مداخلات بیگانگان و روح اجنبی پرستی که یادگار دوره ضعف و زبونی ملت و جهالت افراد بود اکنون از بین رفته است، و اگر هم هنوز عده معدودی باشند که به روش دوره انحطاط و ابتذال اخلاقی کشور خیال نفع پرستی را از دست نداده باشند ملت ایران از این اشخاص متنفر و منزجر است. و این ملت که با تمام قوا به اصلاح شئون مادی و معنوی خود پرداخته است هرگز اجازه ادامه چنین روش مذمومی را نخواهد داد. بدیهی است ما در زمینه امور اقتصادی با شرایط متساوی با بیگانگان داد و ستد داریم و اصولاً در دنیای امروز هیچ ملتی بی نیاز از ارتباطات بین‌المللی نیست، ولی این معاملات بازرگانی و اقتصادی هیچگاه نمی‌تواند مبنای مداخله بیگانگان در امور سیاسی و داخلی کشور قرار گیرد و هیچ فرد وطن پرستی چنین اجازه را نخواهد داد. امیدوارم با زمینه‌های مساعدی که برای پیشرفت مملکت و رفاه و آسایش افراد این کشور از راه تکمیل اصول مشروطیت و به ثمر رساندن انقلاب ششم بهمن و قدم‌های مؤثر دیگری که در این راه برداشته شده بوجود آمده است کشور ما روز بروز بیشتر راه ترقی و تعالی بپیماید.