اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی درگاه دولت شاهنشاهی ایران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی

پیام شاهنشاه آریامهر به مناسبت آغاز هفته کتاب

« انتظار داریم کلیه سازمان‌های دولتی و ملی و ارباب مطبوعات و رجال علم و ادب به منظور تصمیم امر مطالعه و شناساندن نقش کتاب و اهمیت آن در تامین سعادت و نیکبختی و تکمیل معلومات و اطلاعات اشتراک مساعی کنند و برای توسعه و ایجاد کتابخانه‌ها در سراسر کشور از کلیه امکانات موجود استفاده نمایند و عموم طبقات مردم از روستایی و شهری، ساعتی از اوقات فراغت شبانه روزی خود را به مطالعه بپردازند و کتاب را بهترین همدم و مونس خود بدانند، باشد که کشور ما نقش تاریخی خود را در اشاعه و تقویت موازین فرهنگی تاریخی به صورتی دیگر و در سطحی بالاتر ایفا کند. »
 • انتشارات ابن سینا - تهران - میدان ۲۵ شهریور
 • بنگاه انتشارات آرمان - تهران - خیابان ناصرخسرو - کوچه حاج نایب - تلفن ۵۳۹۶۹۸
 • کتابفروشی و چاپخانه اسلامیه - تهران - خیابان بوذرجمهری - تلفن ۲۱۹۶۶
 • انتشارات اقبال - تهران - خیابان شاه آباد - تلفن ۳۱۸۷۰۱
 • موسسه انتشارات امیرکبیر - تهران - خیابان سعدی شمالی - بن بست فرهاد شماره ۲۳۵ - تلفن ۳۰۳۷۶۵ - ۳۱۵۲۸۱
 • انتشارات بنیاد - تهران میدان بهارستان
 • انتشارات پدیده - تهران - شاه آباد - خیابان ملت - تلفن ۳۱۶۷۰۰ - ۳۰۲۹۷۸
 • انتشارات جاویدان - دفتر مرکزی - خیابان ناصر خسرو - کوی خدابنده لو شماره ۷۵ - تلفن ۳۱۸۳۴۸
- کتابفروشی شماره یک : شاه آباد شماره ۲۷۶ - تلفن ۳۱۶۰۳۳
- کتابفروشی شماره دو : بازار بین‌الحرمین شماره ۸۰ - تلفن ۲۱۵۸۶
 • انتشارات خوارزمی
 • انتشارات خیام - شاه آباد - پاساژ اقبال - تلفن ۳۰۰۶۹
 • انتشارات سنایی - دفتر مرکزی - خیابان ناصر خسرو - تلفن ۳۰۴۶۹۵
- کتابفروشی شماره یک - شاه آباد - تلفن ۳۹۳۲۷۲
- کتابفروشی شماره دو - خیابان آذر مقابل دادگستری - تلفن ۳۰۳۴۰۸
 • انتشارات عطایی - تاسیس ۱۳۱۵ - تهران - تلفن ۳۱۲۴۲۴ سازمان روابط عمومی زیر نظر دکتر ماه منظر الهام
 • انتشارات محمدی - تهران - خیابان شاه آباد - تلفن ۳۱۸۶۳۵
 • کانون معرفت - تهران - خیابان لاله زار شماره ۶ - تلفن ۳۹۲۴۳۷
- کتاب‌های جیبی کانون معرفت
 • انتشارات اشراقی - تهران - خیابان شاه آباد مقابل سینما سعدی - تلفن ۳۱۹۹۰۸
 • انتشارات اشرفی
 • نشر اندیشه - تهران - خیابان شاه آباد - تلفن ۳۰۲۹۶۳
 • کتابفروشی بروخیم - تهران - خیابان فردوسی - تلفن ۳۹۱۵۲۶
 • انتشارات پیروز - تهران - بازار مسجد جامع - تلفن ۲۰۷۳۰
 • انتشارات توس - شاهرضا اول خیابان دانشگاه - تاسیس ۱۳۴۶
 • بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه - تهران - میدان بهارستان - تلفن ۳۹۲۰۴۱
 • انتشارات طهوری - تهران - خیابان شاهرضا مقابل دانشگاه تهران پلاک ۲۸۲ - ۲۸۴ - تلفن ۴۶۳۳۰
 • شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران (بنیانگذار حاج علی اکبر علمی ) - خیابان پامنار کوچه حاجی‌ها - تلفن ۵۳۰۵۰۲ - ۲۱۲۸۳
- خیابان ناصرخسرو مطبوعاتی علمی
- خیابان شاه آباد کتابفروشی علمی
 • انتشارات فروغی - تهران خیابان فردوسی روبروی خیابان ثبت اسناد - تلفن ۳۰۴۲۸۰
- تهران - خیابان شاه آباد جنب کوچه سید هاشم - تلفن ۳۱۶۲۱۸
- تهران - خیابان سعدی شمالی کوچه دیبا - تلفن ۳۰۴۳۲۴
 • انتشارات گوتمبرگ