پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری یازدهمین کنگره سالانه لاینز ایران ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری یازدهمین کنگره سالانه لاینز ایران ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰


تشکیل یازدهمین کنگره سالانه لاینز ایران مایه خوشوقتی ما است.

امسال این کنگره در سال برگزاری جشن دوهزاروپانصدمین سال بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران تشکیل می‌شود و به این مناسبت تذکر این نکته ضروری است که اصول اخلاقی و انسانی این سازمان بین‌المللی عملاً همان اصول و موازینی است که از آغاز اساس معنوی و فکری این شاهنشاهی بوده است.

بارزترین این وجوه اشتراک، روح آزادمنشی، راستی، تفاهم، انسان‌دوستی، برابری و دادگستری است که لاینز بین‌المللی و طبعاً لاینز ایران که شعبه‌ای از آن است، تحقق آنها را به صورتی جهانی هدف اصلی خود قرار داده است.

اکنون که با گذشت ده سال از عمر خدمتی لاینز ایران، این سازمان با احساس سربلندی از ترازنامه کار گذشته خود، دومین دهه خدمتگزاری خویش را آغاز می‌کند، از همه شیرزنان و شیرمردان باشگاه‌های لاینزایران انتظار داریم با استفاده از تجارت گذشته خود، در سال‌های آینده فعالیت‌ها و خدمات اجتماعی خود را مخصوصاً با لزوم توجه به آموزش و پرورش هر چه بیشتر و بهتر نسل جوان گسترش دهند و در راه تحقق آرمان‌های عالی لاینز بیش از پیش کوشا باشند.