پرونده:PRESIDENT NIXON WELCOMES SHAH OF IRAN TO THE WHITE HOUSE-24-07-1973a.mp4

پرش به ناوبری پرش به جستجو
پاک‌سازی این صفحه
پاک‌سازی کردن یک صفحه حافظۀ نهان را از صفحه پاک می‌کند و غالباً نسخۀ کنونی را برای نمایان شدن وادار می‌کند.