بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان مقدم‌السفرا سفیر انگلستان در آیین سلام نوروزی ۱ فروردین ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


آقای مقدم‌السفرا،

از تبریکاتی که به مناسبت فرا رسیدن سال نو از طرف علیاحضرت ملکه انگلستان و کلیه رؤسای هیأت‌های نمایندگی سیاسی در دربار شاهنشاهی و شخص خودتان ابراز داشتید، تشکر می‌کنیم و همچنین از آرزوهایی که برای پیشرفت ملت ایران بیان داشتید، کمال خوشوقتی و امتنان را داریم.

بدیهی است ما نیز به نوبه خود رفاه و ترقی همه کشورها و همه ملت‌های دوست و تقویت روزافزون اساس صلح و تفاهم بین‌المللی را که جز در پرتو آن تأمین سعادت و پیشرفت واقعی جامعه بشری امکان‌پذیر نیست، آرزومندیم.

تذکر این نکته مایه خوشوقتی ما است که احترام به این اصول از دیرباز اساس شاهنشاهی و تمدن و فرهنگ ایرانی بوده‌است.

هم اکنون به مناسبت آغاز سال نو که سال برگزاری جشن دوهزاروپانصدمین سال بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران است، به مراسم نوروزی تخت جمشید و سنت‌های دیرینه این جشن کهن اشاره کردید، ولی شما که شخصاً ایرانشناس برجسته‌ای هستید و سال‌های بسیار از عمر خویش را به مطالعه در تاریخ و فرهنگ کشور ما گذرانیده‌اید، یقیناً با سنت دیگر این شاهنشاهی نیز که دوهزاروپانصد سال پیش از این به وسیله بنیان‌گذار آن کوروش کبیر اعلام شد، آشنایی دارید و آن روح احترام عمیق به حقوق انسانی و آزادی عقیده و اندیشه و آزادی‌های مدنی همه افراد است. برای ملت ما و برای فرهنگ و تمدن ایرانی مایه افتخار است که در طول تاریخ خود به این رسالت معنوی وفادار مانده و حتی در سخت‌ترین ادوار آن را از یاد نبرده است، کما اینکه امروز نیز اعتقاد راسخ به همین اصول، سیاست ما در صحنه جهانی است.

امیدواریم سالی که اکنون آغاز می‌شود برای همه جهانیان سالی فرخنده باشد و ما طی این سال با خوشوقتی شاهد آن باشیم که سرانجام روح منطق و تفاهم و درک ضروریات اجتناب‌ناپذیر عصر حاضر توانسته است گره گشای مشکلاتی شود که اکنون دنیای ما از آنها رنج می‌برد.

سعادت و سلامت کلیه رؤسای عالیقدر کشورهایی را که شما و همکارانتان با شایستگی نمایندگی آنها را در دربار شاهنشاهی به عهده دارید، به نام خود و از جانب شهبانو و ولیعهد و اعضای خانواده سلطنتی خواستاریم.