سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در پاسخ به خوش‌آمد رییس کمیته اجراییه شورای شهر ولگوگراد ۲ تیر ۱۳۴۴

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۸ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۵۰ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر محمدرضا شاه پهلوی به شوروی ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ - ۱۲ تیر ۱۳۴۴

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران در پاسخ به خوش‌آمدگویی رییس کمیته اجراییه شورای شهر ولگوگراد ۲ تیر ۱۳۴۴ (استالین گراد سابق)


این دومین باری است که به شهر شما مسافرت می‌کنم. این شهر می‌تواند نمونه چند صفت بزرگ انسانی باشد.


کار مقاومت در برابر تجاوز ظالمانه قوای هیتلری البته می‌توان گفت امری طبیعی است، زیرا هر کسی برای کشورش فداکاری می‌کند، ولی در مورد شهر شما این فداکاری توأم با قهرمانی بوده است. خصلت مردم شهر شما فقط به صورت دفاع از سرزمین خود تجلی نکرده است، بلکه این خصلت در ایجاد یک زندگی بهتر نیز بمنصه ظهور رسیده است و ساختن راه‌ها برای شهر تازه، ایجاد گردشگاه‌ها، تولید نیروی برق که نمونه بارز آن در سد بزرگ ولگوگراد دیده می‌شود، همچنین توسعه مزارع، این‌ها همه نمونه تلاش شما برای زندگی بهتر و نمونه فرهنگ شماست. با اظهار تحسین نسبت به کسانی که در اینجا قهرمانانه جنگیدند و با اظهار اعجاب نسبت به کارهای خلاقه شما، سعادت و پیشرفت روزافزون شما و صلح پایدار را برای تمام جهان مسئلت دارم.