صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش‌سرای مشروطه

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به دانش‌سرای مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۷۷٬۳۳۲ یکان نوشتاری است. درونمایه دانش‌سرای مشروطه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند. تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود. تماس با ما

جشن نوروز ایرانیان ۱ فروردین ماهزادروز اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ۶ فروردین ماهزادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش - سوقصد به جان آریامهر شاهنشاه ایران ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماهبنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماهزادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماهزادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماهروز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماهآیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز استقلال قضایی ایران - الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدیروز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماهروز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماهروز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماههفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماهروز جهانگردی ایران ۱۵ تیر ماهروز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماهقیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماهروز نفت ۹ امرداد ماهروز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهزادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماهروز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماهزادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایرانزادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماهروز کودک ۹ آبان ماههفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماهروز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماهروز بیمه ۱۵ آبان ماههفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماههفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماهروز حقوق بشر ۱۹ آذر ماهروز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماهسوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماهبنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهروز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماهروز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماهروز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماهکودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهروز جاوید - روز جانباختگان ارتش شاهنشاهی ایران ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماه


نوشتار برگزیده
MojahedinTerroristColonelsTurnerShaffer1354a.jpg
همسر و فرزندان کلنل شفر
MojahedinTerroristColonelsTurnerShaffer1354p.jpg

ترور کلنل جک ترنر و کلنل پل شفر از سوی سازمان تروریستی مجاهدین خلق تهران خیابان قیطریه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ - بامداد روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ دو کلنل امریکایی کلنل پل آر شفر و کلنل جک اچ ترتر که سوار بر خودرو از خانه خود در قیطریه رهسپار اداره بودند از سوی تیمی از آدمکشان سازمان تروریستی مجاهدین گلوله باران شدند. با چریک فدایی و مجاهد و توده‌ای و جبهه ملی و اسلامیون ننشینید. پاسخ اینان با ملت ایران در دادگاه های نظامی ایران است.

ترور دو کلنل ارتش آمریکا در شمال شرقی قیطریه در کوچه « امیر » میان کوچه‌های « کاوه » و « ولیعهد » نزدیک خانه کلنل ترنر و کلنل شفر روی داد. ساعت شش و نیم بامداد ناگهان محسن بطحایی با یک پیکان سپید رنگ راه را بر فورد سیاه رنگ کلنل ترنر و شفر بست. همزمان یک ژیان سرخ رنگ که سیدمحسن سیدخاموشی آن را رانندگی می‌کرد از پشت به خودروی آنان کوبید. آنگاه سیدمحسن سیدخاموشی و محمدطاهر رحیمی پیاده و به خودروی کلنل ترنر و شفر نزدیک شدند و دو مستشار آمریکایی را از سوی چپ و از سوی راست خودرو به گلوله بستند. سردسته ترور و پشتیبان تیراندازان وحید افراخته بود و منیژه اشرف زاده کرمانی کارگردان ترور و علامت دهنده آغاز کشتار بود. مجاهدین تروریست کیف‌های دستی دو کلنل ترنر و کلنل شفر را دزدیدند و سوار بر خودروی دیگری شدند و متواری شدند. مجاهدین از کیف دستی کلنل ترنر و شفر به سندها و مدرک‌های مهمی درباره خرید هواپیماهای فانتوم و پایگاه‌های این هواپیماها، خرید دستگاه‌های تله کامیونیکشین و جاهای برنشاندن آنها و دیگر خریدهای ارتش دست یافتند. مجاهدین همه این اسناد را از ایران بیرون بردند و در پاریس به سفارت شوروی دادند و به جای آن از پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی در رساندن اسلحه به سازمان مجاهدین، برپایی فرستنده‌های رادیویی برای پروپاگاند علیه حکومت ایران و بسیاری کمک‌های دیگر برخوردار شدند.

در این روز شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو از سفر ونزوئلا و مکزیک و ایالات متحده امریکا بازگشتند. به هنگام ورود شاهنشاه امیرعباس هویدا نخست وزیر ترور دو کلنل نیروی هوایی آمریکا را به آگاهی همایونی رساند. شاهنشاه آریامهر از این ترور اهریمنی ابراز اندوه فرمودند و دستور دستگیری تروریست‌ها از سوی نیروهای انتظامی با پیگیری شبانه روزی را دادند.

سخنگوی دولت ایران درباره ترور دو کلنل آمریکایی در تهران گفت: این تروریست‌ها از خارج از ایران رهبری می‌شوند و دولت ایران از هیچ کوششی برای دستگیری و مجازات آنها فروگذار نخواهد کرد. چنین عملیات وحشیانه‌ای چه علیه آمریکایی‌ها چه علیه ایرانی‌ها، عمیقا از سوی مردم ایران محکوم و منفور است. کسانی که چنین اندیشه‌های جنایتکارانه‌ای در سر می پروانند، انگیزه‌های انیرانی دارند و برای مخالفان و دشمنان ایران خدمت می‌کنند.

پرزیدنت آمریکا جرالد فورد اندوه ژرف خود را از ترور کلنل ترنر و کلنل شفر ابراز داشت.

رونالد نیسن سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت: بر پایه پژوهش و بررسی‌هایی که دولت آمریکا انجام داده است، ما اطمینان داریم که پایوران ایرانی از هیچ کوششی برای دستگیری تروریست‌ها و سپردن آنها به دست قانون فروگذار نمی‌کنند. ما این عملیات تروریستی و ددمنشانه را علیه پرسنل آمریکایی که مشغول انجام وظیفه در کشوری بودند که ما با آن پیوندهای دوستانه و صمیمانه داریم، محکوم می‌کنیم. ما هم چنین می‌دانیم که این ترور از سوی یک باند جنایتکار و حرفه ایی انجام یافته است و بی گمان این ترور ددمنشانه به افکار همگانی ایران نسبت به آمریکایی‌هایی که در کشورشان خدمت می‌کنند ربطی ندارد.

آیین سوگواری سرهنگ شفر ساعت ۱۴ روز سوم خرداد ماه ۱۳۵۴ در کلیسای آمریکاییان در تهران برگزار شد. دوروتی شفر همسر کلنل شفر گفت که ما قرار بود سه هفته دیگر برای همیشه به آمریکا بازگردیم. کلنل پل شفر برآن بود که در شهر « دتور » زندگی بازنشستگی خود را آغاز کند. دو فرزند کلنل شفر مارک ۶ ساله و سالی ۹ ساله گیج و منگ در کنار مادر نشسته بودند. در پیگیری‌ها آشکار شد که پیکان سفیدی که راه را بر فورد سیاه رنگ دو مستشار آمریکایی بست، دزدی بوده است.

سرهنگ شفر مستشار نظامی آمریکا در نیروی هوایی ایران بود و سه هفته به پایان دوره دو ساله ماموریت در تهران و بازنشستگی وی از خدمت مانده بود. سرهنگ شفر اهل « دیتون » از شهرهای ایالت اوهایو بود. وی دانش آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو بود.

سرهنگ ترنر مستشار نظامی آمریکا در نیروی هوایی ایران از اهالی شهر « کربن دیل » ایالت ایلی نوی بود. وی دانش آموخته دانشگاه « کربن دیل » و دانشگاه « نبراسکا » بود. افزون بر این از دانشگاه کالیفرنیا در سَکرمنتو درجه فوق لیسانس داشت.

روز یکشنبه ۵ امرداد ماه ۱۳۵۴ سه تن از گروه ترور سازمان مارکسیستی اسلامی مجاهدین خلق وحید افراخته و سیدمحسن سیدخاموشی پیرامون بهارستان از سوی یکی از ماموران زبده سازمان اطلاعات و امنیت کشور دستگیر شدند. وحید افراخته در سه ترور که به کشته شدن پنج تن انجامید و سیدمحسن سیدخاموشی در دو ترور ماشه را چکانیدند.

با اطلاعاتی که از این سه تن به دست آمد و با بررسی‌های گسترده چهار تروریست دیگر محسن بطحایی، منیژه اشرف زاده کرمانی، محمد طاهر رحیمی و مهدی غیوران دستگیر شدند. در نهانگاه این تروریست‌ها انباری از اسلحه، ابزار جنگی، مواد منفجره، سندها و مدرک‌های مهمی به دست مامورین افتاد. از این سندها بر می‌آید که تروریست‌های مجاهد در برنامه ریزی ترورها و بمبگذاری‌های دیگر در تهران و دیگر شهرها بودند. در این نهانگاه ۱۰ قبضه سلاح کمری، ۷۰۰ تیر فشنگ، ۲۵ نارنجک دستی، ۵ دستگاه بمب، ده‌ها کیلوگرم مواد منفجره و آتش زا و نوشتارهای گمراه کننده، دستگاه پلی کپی و جارنامه‌های علیه حکومت مشروطه پارلمانی ایران به دست آمد.

چهل و یک سال پس از ترور کلنل پل شفر و جک ترنر دو سرهنگ نیروی هوایی ارتش آمریکا، از نخستین قربانیان ترور در خاورمیانه، پسر بزرگ کلنل جک ترنر، دنیل ترنر که امروز بالای شصت سال دارد در مصاحبه‌ای با روزنامه « دنور پُست » گفت اکنون پس از چهار دهه، خانواده ترنر از رژیم اسلامی ایران به دادگاه شکایت برده است و درخواست ۳۵ میلیون دلار خسارت ترور پدرش را کرده است. دنیل ترنر افزود که به ۵۲ گروگان سفارت امریکا در تهران و قربانیان ترور برج‌های دوقلو در روز یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلیون‌ها دلار خسارت پرداخت شده است ولی نامی از آمریکاییانی که نخستین قربانیان ترور در خاورمیانه بودند و به دست مجاهدین خلق و دیگر آدم کشان در ایران ترور شده‌اند برده نشده است.


پروژه‌های بزرگ
سوگند پادشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نگاهبانی از قانون اساسی مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰
سوگند والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران به ملت ایران و قانون اساسی مشروطه قاهره ۹ آبان ۱۳۵۹

حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

انقلاب مشروطه
- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- قوه قانونگذاری
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا


  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- حزب رستاخیز ملت ایران
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران رضا شاه دوم


- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری - قوه قضاییه


رسته‌های بنیادی


آخرین‌ها


اقدامات فعال یا Active Measuresپایه‌های قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایراندو انقلاب به بهای یک انقلاب - یک تیر و دو نشانجمهوری اسلامی در دو جبهه جنگآموزش مدنی و قانون اساسیتروریسم چپچرا کمونیست‌ها و چپی‌ها از مشروطه شاهنشاهی می ترسند؟حقوق شاهنشاهی در قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایرانایرانیان شاه می خواهند و چپی‌ها جمهوریانتخابات بدون انتخاب کنندگان و دولت بدون مردمانتخابات رژیم اسلامی ۱۱ اسفند ماهفقط و فقط شاهپایان حماس آغاز پایان جمهوری اسلامیباید مانند انقلاب به نظر بیایدصحنه سازی یک انقلابشکوه قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایرانسواستفاده از واژه مشروطهفریب بزرگ مشروطه نوینتروریست و مدیر امنیت داخلی کشورایران یک زندان بزرگغلامرضا نیک‌پی شهردار تهراننقش پروپاگاندای سیاسی در اسلامجنگ در خاورمیانهشبکه چپی‌ها در کشورهای غربی و همدستی آنها با جمهوری اسلامیاعلیحضرت رضا شاه دوم و مشروطهروز ملی مشروطه ۱۴ امرداد ماهوحشت بزرگکاخ جواناننقش رسانه‌های همگانی در انقلاب ایرانگفتگوها درباره قانون اساسینقش زن در انقلاب ملی ایرانرودخانه هیرمندتاجگذاری رییس حکومت بریتانیا کینگ چارلز سومآیا اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در لیست تروریست‌ها قرار می‌دهد؟ * انقلاب ملی ادامه داردچرا حزب در ایران کارا نیست؟فاجعه زیست بوم در ایران روان شدن سیلاب در استان‌های ایران امرداد ماه ۲۵۸۱ شاهنشاهیگزارش پیشرفت جنبش مشروطهبازسازی پرشن کریدور از سوی ولادیمیر پوتین و سید ابراهیم رییسیحکومت ایران پس از فروپاشی جمهوری اسلامیجنبش مشروطه و دشمنانشچرا ما ایرانیان جمهوری نمی خواهیمچرا ایران باید شاهنشاه داشته باشدحکومت مشروطه شاهنشاهی چیست؟سوسیال دموکراسیلیبرال دموکراسیجمهوری دموکراتیک نام دروغین برای جمهوری خلقسکولار دمکراسی چیست؟گرمایش زمین پایان رژیم اسلامی