صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش‌سرای مشروطه

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به دانش‌سرای مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۷۷٬۶۱۵ یکان نوشتاری است. درونمایه دانش‌سرای مشروطه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند. تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود. تماس با ما

جشن نوروز ایرانیان ۱ فروردین ماهزادروز اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ۶ فروردین ماهزادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش - سوقصد به جان آریامهر شاهنشاه ایران ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماهبنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماهزادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماهزادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماهروز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماهآیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز استقلال قضایی ایران - الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدیروز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماهروز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماهروز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماههفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماهروز جهانگردی ایران ۱۵ تیر ماهروز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماهقیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماهروز نفت ۹ امرداد ماهروز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهزادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماهروز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماهزادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایرانزادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماهروز کودک ۹ آبان ماههفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماهروز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماهروز بیمه ۱۵ آبان ماههفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماههفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماهروز حقوق بشر ۱۹ آذر ماهروز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماهسوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماهبنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهروز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماهروز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماهروز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماهکودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهروز جاوید - روز جانباختگان ارتش شاهنشاهی ایران ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماه


نوشتار برگزیده
در روز ۲۰ تیر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی، اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر در پیامی روز ۲۰ تیر ماه را روز صنایع مس ایران نامیدند
CopperIndustryNationalDay20Tir2535Shahanshahi8.jpg
CopperIndustryNationalDay20Tir2535Shahanshahi7.jpg
کان مس سرچشمه کرمان
CopperIndustrySarcheshmehReserve2536Shahanshahi.jpg
کان مس طارُم قزوین
کان مس میدوک کرمان
کان مس سونگون ورزقان آذربایجان
کان مس سونگون ورزقان زیر برف زمستان

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در روز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در روز ۲۰ تیر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی در پیامی چهارمین سالروز بنیاد نهادن شرکت سهامی معدن مس سرچشمه روز بیستم تیر ماه هر سال را روز صنایع مس ایران نامیدند.

فرا رسیدن چهارمین سالروز تأسیس شرکت سهامی معدن مس سرچشمه کرمان مایه خوشوقتی ما است.
به این مناسبت مقرر می‌داریم که از این پس روز بیستم تیر ماه هر سال، روز صنایع مس ایران نامگذاری شود.
نخستین روز ملی صنایع مس ایران را برای پیشرفت روزافزون این صنعت در کشور را آرزومندیم.
نیازی به تذکر این واقعیت نیست که صنعت مس از صنایع مؤثر و مهم اقتصاد ملی و سازنده بسیاری از کالاهای واسطه‌ای است، و از این راه در تحکیم بنیاد صنعتی کشور نقش برجسته‌ای دارد. فراوانی ذخایر معدنی این ماده‌ی پر ارزش در کشور ما نویدبخش آن است که با بهره‌برداری صحیح این صنعت در آینده به صورت یکی از منابع مهم درآمد ملی در آید.
مسلم است که برای تأمین این منظور باید این طرح عظیم صنعتی با استفاده از تجارب کارشناسان و مهندسان کارآزموده به بهترین صورت ممکن مورد اجرا قرار گیرد. پیشرفت سریع و همه جانبه عملیات نصب کارخانه‌های ذوب مس و پرعیار کنی و سایر تأسیسات مجتمع مس با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و در سطح استانداردهای بین‌المللی، از شرایط اساسی اجرای صحیح این طرح است.
در راه حسن انجام این برنامه عظیم، توفیق خدمتگزاران شرکت ملی صنایع مس ایران را خواستاریم و امیدواریم کارنامه فعالیت آنان در سال تازه‌ای که حیات این صنعت آغاز شده‌است، کارنامه‌ای از هر جهت مثبت و سازنده باشد.

شرکت ملی صنایع مس ایران - کشور ایران با دارا بودن ۳۷ میلیارد تن ذخایر ثابت شده یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از دیدگاه کان‌های معدنی است بزرگترین معدن‌های مس در ایران، معدن مس سرچشمه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و بزرگترین تولید کننده مس در دنیا و بزرگتر معدن روباز در جهان و خاورمیانه به شمار می‌آید. همانگونه که اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سخنان خود در روز ۲۰ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی فرمودند: " مطالعات زمین شناسی در ایران نه تنها وجود یک کمربند کانی مس را که از جنوب شرقی تا شمال غربی کشیده شده ثابت کرد بلکه کانسارهای مس دیگری نیز در شمال و شرق ایران نشان داده است.این ثروت ملی می‌تواند اثر مهمی در اقتصاد جامعه فردای ایران داشته باشد، لذا اکتشاف و بهره برداری از این منابع سرشار ملی می‌بایستی توسعه یابد."

قانون تشکیل شرکت سهامی مس سرچشمه کرمان در روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۰ از مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۰ از مجلس سنا گذشت. این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۵۰ به توشیح اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر رسید. بر پایه این قانون به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استخراج و بهره‌برداری از معادن مس سرچشمه کرمان و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و مس فلزی و فرآورده‌ها و محصولات فرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور شرکتی به نام شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان وابسته به وزارت اقتصاد تشکیل دهد. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران روز یکشنبه چهارم خرداد ماه ۱۳۵۴ از مجلس شورای ملی و در نشست روز دوشنبه بیست و ششم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی از مجلس سنا گذشت.


معدن مس سونگون ورزقان یکی از بزرگترین معدن‌های مس ایران است که دارای بیش از یک میلیارد تن ذخیره کان سنگ مس است. دیگر معدن بزرگ مس ایران، معدن مس میدوک کرمان (همان معدن مس لاچاه) است که در ۱۲۲ کیلومتری شمال غربی معدن مس سرچشمه قرار گرفته است. استان قزوین پس از استان‌های کرمان با ۲۴ معدن مس، زنجان با ۱۲ معدن، سمنان ۱۰ معدن، آذربایجان‌شرقی ۱۰ معدن و خراسان با ۹ معدن دارای بیشترین معادن مس در کشور می‌باشند.

کان مس سرچشمه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و ۵۰ کیلومتری جنوب رفسنجان و در ناحیه مرکزی رشته کوه زاگرس قراردارد . کان مس سرچشمه بزرگترین تولیدکننده مس ایران است و یکی از بزرگترین گردایه‌های صنعتی معدنی جهان می‌باشد. ذخیره زمین‌شناسی معدن بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سولفوری با عیار متوسط ۰٫۷ درصد برآورد شده است. معدن مس سرچشمه از دیدگاه زمین‌شناسی بر روی کمربند جهانی مس قرار داشته و پهنه گسترش آن از جنوب خاوری تا شمال باختری به صورت یک محدوده بیضوی با ابعاد ۲۳۰۰×۱۲۰۰ متر و ژرفای ۱۶۱۲ متر می‌باشد. ساختار معدنی در این منطقه بصورت چندبافتی ( پروفیری ) بوده و نوع سنگ منطقه از نوع گرانودیوریت و زمان تشکیل آن حدود ۲۵ میلیون سال پیش می‌باشد. بخش‌های تولیدی مجتمع مس سرچشمه عبارت از معدن، تغلیظ، ذوب، پالایشگاه و ریخته گری‌ها و لیچینگ است. کانسار مس سرچشمه از نوع پرفیری است. این معدن یکی از بزرگترین معادن روباز جهان به شمار می‌رود و ذخیره زمین‌شناسی آن، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سولفوری با عیار متوسط ۷/۰ درصد برآورد شده‌است.یازده کان مس نیز در منطقه سبزوار پیدا شده است بخشی از این کانه‌های بزرگ در بخش ششتمد، روداب، جغتای، جوین و خوشاب است. کان مس بخش ششتمد بیش از ۳۵ هزار تن ذخیره دارد.


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سالروز بنیان صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

دومین سالروز تاسیس شرکت ملی صنایع مس ایران موجب خوشوقتی ما است به خصوص اینکه پس از شش سال کوشش و فعالیت مجتمع مس سرچشمه امسال به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید. مطالعات زمین شناسی در ایران نه تنها وجود یک کمربند کانی مس را که از جنوب شرقی تا شمال غربی کشیده شده ثابت کرد بلکه کانسارهای مس دیگری نیز در شمال و شرق ایران نشان داده است.
این ثروت ملی می‌تواند اثر مهمی در اقتصاد جامعه فردای ایران داشته باشد، لذا اکتشاف و بهره برداری از این منابع سرشار ملی می‌بایستی توسعه یابد. معدن مس سرچشمه که یکی از معادن بزرگ مس جهان به شمار می‌آید از جمله معادنی است که در این کمربند کانی مس قراردارد و از این معدن در حال حاضر روزانه شصت هزار تن سنگ معدن استخراج می‌گردد. این معدن و معادن اطراف آن می‌توانند سنگ معدن لازم را برای توسعه ظرفیت کارخانجات مجتمع سرچشمه از صد و پنجاه هزار به دویست هزار تن در سال تامین نمایند.
با آغاز بهره‌برداری از این معدن، ایران در زمره ممالک صادرکننده مس قرار خواهد گرفت و با گسترش دامنه عملیات اکتشاف و بهره برداری در سرچشمه و سایر معادن مس ایران در شمار یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده مس در جهان خواهد شد. اقتصاد مس ایجاب می‌کند که صنایع جنبی و تبدیلی به منظور تولید انواع فرآورده‌های نیمه نهایی و نهایی مس و محمولات وابسته ایجاد و هماهنگ با گسترش دامنه عملیات بهره برداری از این منابع ملی توسعه یابد.
با توجه به افزایش سریع مصرف مس در داخل کشور و نقشی که صنعت مس می‌بایستی در صادرات ایران ایفا کند گسترش دامنه عملیات به پانصد هزار تن مس خالص در سال باید به مورد اجرا گذاشته شود. گسترش این صنعت باید به نحوی باشد که نه تنها پیشرفته‌ترین تکنولوژی مورد بهره برداری قرار گیرد بلکه با فراهم آوردن موجبات جذب این تکنولوژی زمینه برای ایجاد صنعتی که کاملا متکی بر فکر مهندسین و کارشناسان ایران و به مهارت کارگران ایرانی باشد بوجود آید.
کوشش مهندسین و کارگران در پیشرفت عملیات مجتمع مس سرچشمه در معدن و در نصب و راه اندازی کارخانه‌های تغلیظ ذوب و تصفیه مس و سایر تاسیسات ما به خوشوقتی ما است و در این راه توفیق بیشتر خدمتگزاران شرکت ملی صنایع مس ایران را خواستاریم.


در اجرای قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان در روز ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۱ به تصویب کمیسیون‌های امور استخدامی، دارایی و اقتصاد مجلس سنا و شورای ملی رسید و در روز ۲۰ تیر ماه ۱۳۵۱ از سوی شاهنشاه آریامهر توشیح شد. لایحه اجازه اعتبار سنوات آتی کارخانه تصفیه و ریخته‌گری مس و بازیابی فلزات طلا و نقره مربوط به طرح احداث کارخانه‌ذوب مس به مجلس داده شد که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه در روز ۱۵ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

روز ۲۷ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران به تصویب کمیسیون‌های پارلمانی رسید.

تاریخچه شرکت ملی صنایع مس ایران دومین دارایی ملت ایران و به بزرگی ذخایر نفتی ایران را بخوانید و بیاموزید که آریامهر برای نشان دادن ثروت ایران به ملت ایران روز ۲۰ تیر ماه را روز صنایع مس خواند تا ملت بدانند ایران کشوری است بسیار ثروتمند و دارای بسیاری از معدن هاست که به آنها تعلق دارد - پاینده ایران - جاوید شاه


پروژه‌های بزرگ
سوگند پادشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نگاهبانی از قانون اساسی مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰
سوگند والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران به ملت ایران و قانون اساسی مشروطه قاهره ۹ آبان ۱۳۵۹

حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

انقلاب مشروطه
- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- قوه قانونگذاری
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا


  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- حزب رستاخیز ملت ایران
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران رضا شاه دوم


- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری - قوه قضاییه


رسته‌های بنیادی


آخرین‌ها


جمهوری اسلامی یک کابوسانتخابات ریاست جمهوری در ایران تیر ماه ۲۵۸۳ شاهنشاهی برابر با ۱۴۰۳ خورشیدیسپاه پاسداران رسما در پهرست تروریست‌های جهانقرارداد خرید و فروش نفت در سال ۱۹۷۳ میلادی برابر با ۱۳۵۲ خورشیدی و پایان قرارداد کنسرسیوم با ایرانروز ننگین پانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۴۲ خورشیدیبراندازی ایدیولوژیک Idealogical Subversionاقدامات فعال یا Active Measuresپایه‌های قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایراندو انقلاب به بهای یک انقلاب - یک تیر و دو نشانجمهوری اسلامی در دو جبهه جنگآموزش مدنی و قانون اساسیتروریسم چپچرا کمونیست‌ها و چپی‌ها از مشروطه شاهنشاهی می ترسند؟حقوق شاهنشاهی در قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایرانایرانیان شاه می خواهند و چپی‌ها جمهوریانتخابات بدون انتخاب کنندگان و دولت بدون مردمانتخابات رژیم اسلامی ۱۱ اسفند ماهفقط و فقط شاهپایان حماس آغاز پایان جمهوری اسلامیباید مانند انقلاب به نظر بیایدصحنه سازی یک انقلابشکوه قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایرانسواستفاده از واژه مشروطهفریب بزرگ مشروطه نوینتروریست و مدیر امنیت داخلی کشورایران یک زندان بزرگغلامرضا نیک‌پی شهردار تهراننقش پروپاگاندای سیاسی در اسلامجنگ در خاورمیانهشبکه چپی‌ها در کشورهای غربی و همدستی آنها با جمهوری اسلامیاعلیحضرت رضا شاه دوم و مشروطهروز ملی مشروطه ۱۴ امرداد ماهوحشت بزرگکاخ جواناننقش رسانه‌های همگانی در انقلاب ایرانگفتگوها درباره قانون اساسینقش زن در انقلاب ملی ایرانرودخانه هیرمندتاجگذاری رییس حکومت بریتانیا کینگ چارلز سومآیا اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در لیست تروریست‌ها قرار می‌دهد؟ * انقلاب ملی ادامه داردچرا حزب در ایران کارا نیست؟فاجعه زیست بوم در ایران روان شدن سیلاب در استان‌های ایران امرداد ماه ۲۵۸۱ شاهنشاهیگزارش پیشرفت جنبش مشروطهبازسازی پرشن کریدور از سوی ولادیمیر پوتین و سید ابراهیم رییسیحکومت ایران پس از فروپاشی جمهوری اسلامیجنبش مشروطه و دشمنانشچرا ما ایرانیان جمهوری نمی خواهیمچرا ایران باید شاهنشاه داشته باشدحکومت مشروطه شاهنشاهی چیست؟سوسیال دموکراسیلیبرال دموکراسیجمهوری دموکراتیک نام دروغین برای جمهوری خلقسکولار دمکراسی چیست؟گرمایش زمین پایان رژیم اسلامی