قانون اجازه مصرف ده هزار تومان برای مخارج طبع و حق‌الزحمه ترجمه قوانین و تهیه و طبع لایحه قانون مدنی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۵ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه مصرف ده هزار تومان برای مخارج طبع و حق‌الزحمه ترجمه قوانین و تهیه و طبع لایحه قانون مدنی - مصوب لیله ۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ده هزار تومان از محل عایدات موجوده تعهدنشده سنه ۱۳۰۶ برای مخارج طبع و حق‌الزحمه ترجمه‌قوانین لازمه و حق‌الزحمه تهیه و طبع لایحه قانون مدنی مطابق تشخیص و درخواست وزیر عدلیه مصرف نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه لیله هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا