قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت معارف

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۹ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت معارف - مصوب ۲۰ فروردین ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است بودجه اضافی ۱۳۰۵ وزارت معارف را که مبلغ آن بالغ بر بیست و هشت هزار و پانصد و نود و سه تومان‌می‌باشد بر طبق صورت ضمیمه پرداخت نماید.

ماده دوم - مجلس شورای ملی مبلغ ۱۴۲۵۹ تومان تتمه اعتبارات ۱۳۰۴ وزارت معارف را که در جزو بودجه ۱۳۰۵ در حدود پرداختی اسفند۱۳۰۴ پرداخت شده تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک صورت ضمیمه‌است در جلسه بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۳۹۲ الی ۳۹۵

صورت ضمیمه فوق قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت معارف بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا