قانون اجازه پرداخت هشتاد تومان شهریه به اولاد مرحوم امیرسیف‌الدین میرزا جهانبانی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۰ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت هشتاد تومان شهریه به اولاد مرحوم امی‌رسیف‌الدین میرزاجهانبانی - مصوب ۱۱ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه ۱۳۰۵ ماهی هشتصد قران شهریه به چهار نفر اولاد مرحوم امی‌رسیف‌الدین میرزاجهانبانی به‌شرح ذیل از محل وظایف و شهریه و مستمریات بپردازد.

نزهت ملک دختر آن مرحوم مادام که شوهر اختیار نکرده ۲۰۰ قران

عزت ملک دختر آن مرحوم مادام که شوهر اختیار نکرده ۲۰۰ قران

محمدحسن میرزا پسر آن مرحوم تا سن ۲۰ سالگی ۲۰۰ قران

محمدولی میرزا پسر آن مرحوم تا سن ۲۰ سالگی ۲۰۰ قران


جمع ۸۰۰ قران

ماده دوم - وزارت مالیه مأمور است ۱۹۲۶۳ قران مستمری دیوانی مرحوم امی‌رسیف‌الدین میرزا را از اول ۱۳۰۵ از دفاتر مربوطه حذف نماید.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا