قانون موافقت‌نامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۹ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه - ‌مصوب ۱۳۵۴٫۲.۱

‌ماده واحده - موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه مشتمل بر یک‌مقدمه و هفت ماده که در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۳۵۳ (۲۷ ژوئن ۱۹۷۴) بین نمایندگان مختار دو دولت در پاریس به امضاء رسیده است تصویب و اجازه‌مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۳٫۱۰٫۱ در جلسه روز دوشنبه‌اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

موافقتنامه همکاری علمی - فنی و صنعتی برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه

‌نظر به اینکه استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی برای بشریت حائز کمال اهمیت است.

‌نظر به اینکه ایران مایل است به صنایع اتمی تسلط یابد.

‌نظر به اینکه دولت ایران و دولت فرانسه مایلند دامنه همکاری خود را در زمینه استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی گسترش دهند.

‌دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف

‌و

دولت جمهوری فرانسه از طرف دیگر نسبت به موارد ذیل توافق نمودند:

‌ماده اول - با رعایت احترام به تعهدات بین‌المللی متقابل خود - ایران و فرانسه در تمام زمینه‌های مربوط به استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی به‌همکاری وسیع علمی - فنی و صنعتی مبادرت خواهند نمود.

‌ماده دوم - ایران و فرانسه در زمینه آموزشی افراد و ایجاد اساس و شرایط تهیه و تحویل هر نوع تجهیزات و تأسیسات همکاری فنی به عمل خواهند‌آورد.

‌نحوه این همکاری به موجب موافقتنامه‌های ویژه تعیین خواهد شد.

‌ماده سوم - ایران و فرانسه همچنین امکان انجام اقدامات مشترک را چه در زمینه تحقیقاتی و چه در زمینه صنعتی مورد مطالعه قرار خواهند داد.

‌ماده چهارم - این همکاری بین ایران و فرانسه ناظر به هدفهای ذیل است:

۱ - تأسیس یک مرکز تحقیق و توسعه اتمی در ایران.

‌طرح‌ریزی و سازمان دادن و ایجاد این مرکز با تشریک مساعی هر دو کشور عملی خواهد گردید.

۲ - تربیت متخصص ایرانی - در این مورد دولت فرانسه ایجاد دوره‌های کارآموزی و شرکت در دوره‌های عملی در فرانسه و توسعه مؤسسات ویژه را‌در ایران در نظر خواهد گرفت بدین منظور یک موافقتنامه کلی و کنوانسیونهای خاص با کمیساریای انرژی اتمی و سازمان برق فرانسه منعقد خواهد‌گردید.

۳ - بر طبق پروتکل اولین اجلاس کمیسیون مشترک وزرای ایران و فرانسه مربوط به همکاری اقتصادی مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۲ برابر ۸ فوریه ۱۹۷۴‌طرفین تصمیم گرفتند که اقدامات لازم را برای تحویل ظرفیت برق اتمی تا قدرت ۵۰۰۰ مگا وات از طرف فرانسه به ایران معمول دارند.

‌صنایع فرانسه تحویل نیروگاههای اتمی کامل از نوع آب سبک را به قدرت ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ مگا وات به ایران پیشنهاد خواهد کرد و نخستین واحد از این‌نوع باید با توجه به الزامات مربوط به ساختمان تأسیسات و تولید و انتقال نیروی برق در ایران در کوتاهترین مهلت ممکن به کار افتد.

‌در مورد کیفیت و ایمنی و اولویت اجرا دولت فرانسه تضمینهای لازم را به دولت ایران خواهد داد و بدین منظور سازمانهای تخصصی خود را ملزم‌خواهد داشت که همان امکاناتی را که برای ایجاد چنین تأسیساتی در فرانسه وجود دارد در اختیار ایران بگذارد.

‌مؤسسات دولتی فرانسه هر نوع خدمات مورد نیاز را در اختیار مؤسسات ایرانی مربوط قرار خواهد داد.

۴ - در مورد تأمین سوخت نیروگاههای اتمی ایران نسبت به موارد ذیل توافق حاصل گردید.

‌در مورد اورانیوم طبیعی فرانسه برای ایجاد یک صنعت ملی در ایران مساعدت لازم را خواهد نمود.

‌امکان اجرای طراحهای مشترک ایران و فرانسه در کشورهای ثالث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌فرانسه متعهد می‌شود در صورت لزوم در آغاز امر نیازمندیهای ایران را از لحاظ اورانیوم طبیعی برآورده سازد.

‌در مورد غنی کردن اورانیوم فرانسه متعهد می‌شود در مرحله اول نیازمندیهای ایران را با انعقاد قراردادهایی که مدت آنها معین خواهد گردید رفع نماید. از‌جانب دیگر ایران و فرانسه امکانات لازم برای دسترسی مستقیم ایران به این صنعت را مورد بررسی قرار خواهد داد.

‌در مورد سایر فعالیتهای مربوط به مواد سوختی (‌ساخت و حمل و نقل و تصفیه مجدد...) اقدامات مشابهی معمول خواهد گردید. در بدو امر فرانسه‌متعهد می‌شود خدمات لازم را تأمین کند و همزمان با آن ترتیب لازم برای اینکه ایران در آینده فعالیت‌های مزبور را در دست گیرد داده خواهد شد.

۵ - با توجه به اهمیت بسیاری که راکتورهای فوق زاینده به خصوص به منظور کمک به استقلال ملی از لحاظ انرژی دارند ایران و فرانسه نحوه‌های‌همکاری ممکن را در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند داد.

۶ - همکاری نزدیک ایران و فرانسه در زمینه شیرین کردن آب شور با استفاده از نیروی اتم و نیز در زمینه استفاده از نیروگاههای اتمی کوچک بلافاصله‌تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

۷ - ایران امکاناتی را که در زمینه ساختن کشتی‌های تجارتی اتمی به خصوص کشتی‌های نفتکش در فرانسه حاصل گردیده بلافاصله مورد بررسی قرار‌خواهد داد.

‌ماده پنجم - این موافقتنامه برای مدت ۱۵ سال انعقاد یافته است و خود به خود برای دوره‌های پنج‌ساله قابل تمدید است مگر آنکه یکی از دولتین یک‌سال قبل از انقضای مدت، پیش‌آگهی فسخ تسلیم نماید. حکومت‌های دو کشور در مورد توسعه و شعاع عمل این همکاری به طور منظم مشورت‌خواهند نمود.

‌ماده ششم - این موافقتنامه و نیز تمام ترتیبات تکمیلی که در اجرای مقررات آن تنظیم گردد با توافق مشترک طرفین قابل تغییر و اصلاح است.

‌ماده هفتم - هر یک از طرفین متعاهد با رعایت تعهدات بین‌المللی متقابل خویش انجام تشریفاتی را که طبق قوانین داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن‌این موافقتنامه ضروری است به طرف دیگر ابلاغ خواهد نمود.

‌این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد گردید.

‌در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۳۵۳ برابر با ۲۷ ژوئن ۱۹۷۴ در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشد.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران

از طرف دولت جمهوری فرانسه


‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده منضم به قانون موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت جمهوری فرانسه می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی