‌تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌تصميم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به كابينه آقای فروغی تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای دکتر متین‌دفتری
رضا شاه بزرگ و ولیعهد ایران و علی منصور نخست‌وزیر
تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر - مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۱۹

‌مجلس شورای ملی در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده نسبت به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر به اتفاق آراء حاضره (۱۱۳ نفر) رأی‌اعتماد داده است.

‌ تصمیم بالا در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌ رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

 • ‌پاورقی: در جلسه ۹ تیر ماه ۱۳۱۹ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است:
 • - آقای علی منصور (‌نخست وزیر) و (‌وزیر پیشه و هنر)
 • - آقای‌ مظفر اعلم (‌وزیر امور خارجه)
 • - آقای علی سهیلی (‌وزیر کشور)
 • - آقای ابراهیم علم (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن) آقای اسماعیل مرآت (‌وزیر فرهنگ)
 • - آقای دکتر محمد سجادی (‌وزیر راه)
 • - آقای رضاقلی خسروی (‌وزیر دارایی)
 • - آقای سرلشگر احمد نخجوان (‌کفیل وزارت جنگ)
 • - آقای صادق‌وثیقی (‌کفیل وزارت بازرگانی)
 • - آقای محمد سروری (‌کفیل وزارت دادگستری)
 • - آقای مصطفی قلی رام (‌رییس اداره کل کشاورزی).

‌ در جلسه ۲۳ تیر ماه ۱۳۱۹ آقای مجید آهی به وزارت دادگستری معرفی شدند. ‌

در جلسه ۴ خرداد ماه ۱۳۲۰ آقای عباسقلی گلشاییان به کفالت وزارت دارایی معرفی شدند. ‌

معاونین

در جلسه ۷ مهر ماه ۱۳۱۹ آقای محمد علی وارسته به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شدند. ‌

در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰ آقای یدالله عضدی به سمت معاونت اول وزارت دارایی معرفی شدند.